You are here

Hurtigere byggesagsbehandling

Sagsbehandlingstiden for byggesager var i 2. kvartal 2019 på 33 dage. Sager om erhvervs- og etagebyggeri tog i gennemsnit 25 dage.

Dansk Byggeris årlige erhvervsanalyse fra juni 2019 viser, at Favrskov det seneste år har barberet ti dage af sagsbehandlingstiden for byggesager, så den aktuelt skulle være på 56 dage. Måden, som Dansk Byggeri udtrækker tallene på, betyder, at de ikke er opdaterede. De nyeste tal fra byggesagsafdelingen til byrådet viser nemlig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i andet kvartal var på 33 dage.

Tallene viser også, at sagsbehandlingstiden er endnu kortere, når det gælder erhvervs- og etagebyggeri. Disse sager tager det gennemsnitligt 25 dage at behandle, hvilket er under både de statslige og kommunale servicemål. Det samme gælder ansøgninger om mindre industri- og lagerbygninger, som det gennemsnitligt tager syv dage at behandle.

Fordialog giver bedre resultater

Et vigtigt værktøj til at holde sagsbehandlingstiden nede er at føre en god fordialog med de virksomheder, som ønsker at bygge. Plan- og byggechef i Favrskov Kommune, Henrik Jensen, fortæller, at hans medarbejdere godt genkender situationer, hvor en fordialog havde været et godt valg.

- Vi har eksempler på sager, hvor ansøger har brugt tid og penge på at få tegnet et byggeri, som ikke må opføres – for eksempel fordi det strider mod en lokalplan eller overskrider en byggelinje. Den slags udfordringer kan en fordialog fange i opløbet. Derfor tilbyder vi, at man tager en fordialog med os, inden man sender en ansøgning. Vi kan bookes til et møde og hjælpe med at skabe et overblik over, hvad man skal have styr på, inden man sender en byggeansøgning, siger Henrik Jensen og fortsætter:

- Vi hører også nogle gange, at det er vigtigt for ansøger bare at få byggeansøgningen afsted, så man får en plads i køen. Men sådan fungerer det faktisk ikke. Vi kan ikke behandle ansøgninger, som ikke er fuldstændige. Derfor er det bedste råd at indsende den bedst mulige ansøgning fra start af. Det giver den bedste og mest effektive proces for alle.

Mange byggesager

Generelt oplever byggesagsafdelingen i Favrskov Kommune et stort antal ansøgninger. Det seneste år har afdelingen gennemsnitligt modtaget 50 nye byggesager hver måned. Sagsbehandlingstiden falder dog stille og roligt, efter byrådet for et år siden besluttede at styrke sagsbehandlingen.

Ud over kvaliteten af byggeansøgningerne spiller antallet af nye byggeansøgninger også ind på sagsbehandlingstiderne. Antallet varierer hen over året, og derfor er sagsbehandlingstiderne heller ikke konstante. Endelig har bemandingen i byggesagsafdelingen også betydning for behandlingstiderne, fx i forbindelse med medarbejdere, der skifter job.

- Hvis vi i en periode mangler et par folk, rykker vi rundt på nogle af vores opgaver, så sagsbehandlingstiderne ikke vokser for meget. Vi vil fortsat arbejde med at effektivisere og nedbringe sagsbehandlingstiderne, selv om det er et område, som altid vil svinge lidt, siger Henrik Jensen.

Skal du opføre et erhvervsbyggeri, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mogens Kjeldsen på 4038 5221 eller mok@favrskov.dk til en sparring om, hvordan byggesagen håndteres mest effektivt.

Senest opdateret

16.01.2020
krtr