You are here

Støttet boligbyggeri

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og ved tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme.

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri eller ved tilbygning til almene boligorganisationers eksisterende ejendomme.

Boligerne kan etableres som almene familieboliger, almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger med eller uden servicearealer. Tilsagn om støtte til alment byggeri gives af Favrskov Kommunes kommunalbestyrelse.

Tilsynet med det støttede boligbyggeri omfatter både tilsyn med opførslen samt driften af byggeriet. Der afholdes årlige obligatoriske styringsdialogmøder, og kommunen er i løbende kontakt med de almene boligorganisationer som har enten hjemsted eller afdelinger beliggende i Favrskov Kommune. Der kan læses mere om styringsdialogmøderne og ses referater fra tidligere år under emnet ”Styringsdialogmøder” længere nede på siden.

Mere om støttet boligbyggeri

 • Tilsyn med almene boliger

  En del af den almene boligsektors hovedopgave er, at løse den boligsociale opgave ved blandt andet at sikre den brede del af befolkningen boliger til en husleje de kan betale. Dette sker ved, at de almene boligorganisationer opfører og driver udlejningsboliger med offentlig støtte. De almene boligorganisationer kan opføre og drive:
   

  Almene familie boliger

  Almene ungdomsboliger og

  Almene ældreboliger med eller uden servicearealer.

   

  Det er som en del af lovgivningen omkring den almene boligsektor, er det kommunens ansvar, at der føres tilsyn med de almene boligorganisationer samt afdelinger som har beliggenhed i kommunen. Der føres på samme vis tilsyn med de selvejende institutioner som har hjemsted i kommunen.

 • Boligorganisationer i Favrskov Kommune

  Du finder en oversigt over, hvilke boligorganisationer der har afdelinger i Favrskov Kommune her: Boligforeninger- og selskaber med boliger i kommunen

 • Styringsdialogmøder

  Formålet med disse møder er, at styrke samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

  Boligorganisationerne udarbejder årligt en dokumentationspakke som indsendes til kommunen forud for styringsdialogmødet og som danner grundlag for styringsdialogen. Dokumentationspakken indeholder en styringsrapport med tilhørende afdelingsskemaer, boligorganisationens regnskabsmateriale herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser. Udfyldelse og fremsendelse af styringsrapporten sker via Landsbyggefondens IT-portal www.almenstyringsdialog.dk.

  De godkendte referater fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan for de seneste år ses herunder.

  Der afholdes årlige styringsdialogmøder med de boligorganisationer som har hjemsted i Favrskov Kommune.

   

 • Mødereferater og redegørelser

Kontakt

Henvendelse vedrørende støttet nybyggeri, byggetilladelser, tilsyn mv. skal ske til:
 

Tilsyn for støttet byggeri

Skovvej 20

8382 Hinnerup

nako@favrskov.dk


Regnskabskonsulent

Nanna Kodal

Telefon: 89 64 61 21
 

Senest opdateret

18.01.2020
anoh