Få 5.000 kr. i tilskud til kompetenceløft i din virksomhed

Nu kan lokale virksomheder søge om tilskud til privat rådgivning og kursusforløb. Ansøg her på siden.

Favrskov Kommune står bag en erhvervspulje, hvor lokale virksomheder kan få 5.000 kr. i tilskud til kompetenceløft i virksomheden.

Man kan eksempelvis få tilskud til kompetenceløft inden for økonomistyring, digital markedsføring, logistikstyring, salg og ledelse. Modsat ydes der bl.a. ikke tilskud til ansættelse af nye medarbejdere, direkte markedsføringsudgifter, anlægsinvesteringer, indkøb af maskiner, løsøre, materialer og diverse indkøb, software o.lign.

Hvem kan få tilskud?

Der er en række kriterier, som din virksomhed skal leve op til for at få adgang til tilskuddet:

 • Virksomheden skal have CVR. nr. eller p.nr. registreret i Favrskov Kommune. I tilfælde af p.nr. skal kompetenceløftet gå til en ansat på p.nr. adressen i Favrskov.
 • Virksomheden må maksimalt have 49 årsværk ansat
 • Virksomheden skal være i drift og må ikke være under afvikling
 • Virksomheden må ikke være helt eller delvist ejet af leverandørvirksomheden
 • Virksomheden skal være inden for følgende virksomhedsformer:
  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Andelsselskab
  • Interessentskab
  • Kommanditselskab
  • Aktieselskab
  • Anpartsselskab
  • Iværksætterselskab
 • Virksomheden må ikke ejes af andre virksomheder, som ikke lever på til kriterierne (over 50% ejerandele).
   

Virksomheder, som én gang har fået tilskud, kan ikke modtage tilskud igen i 2021.

Hvordan fungerer det?

 1. Virksomheden udvælger en leverandør fra leverandørlisten og får et konkret tilbud fra denne leverandør.
 2. Virksomheden ansøger Favrskov Kommune om tilskud her på siden.
 3. Virksomheden får tilsagn om tilskud fra Favrskov Kommune.
 4. Virksomheden afholder udgiften, modtager rådgivning/kursus og fremsender Favrskov Kommune den betalte faktura.
 5. Favrskov Kommune udbetaler tilskuddet til virksomhedens NemKonto.