You are here

Fremrykning af betalinger

For at afbøde konsekvenserne af corona-virusset for erhvervslivet suspenderer vi de normale betalingsbetingelser

For at afbøde konsekvenserne af corona-virusset for erhvervslivet suspenderer Favrskov Kommune med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til kommunens leverandører.

Konkret betyder beslutningen, at Favrskov Kommune ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det – der er altså tale om en frivillig ordning.

Når fakturaen modtages i kommunens økonomisystem så følges det normale godkendelsesflow. Leverandøren vil som udgangspunkt modtage betalingen 3 bankdage efter fakturagodkendelse.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der vil være gældende – det vil som udgangspunkt være efter 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Såfremt en faktura mod forventning betales for sent, følger Favrskov Kommune rentelovens bestemmelser.

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, skal kontakte Favrskov Kommune på dsmo@favrskov.dk

Ved henvendelsen skal oplyses:

  • firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • endvidere oplyses kontaktperson og telefonnummer.

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (16. marts 2020) og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der ønsker fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Kontaktpersoner:

  • Leder af regnskabsafdelingen Jørn Bo Jensen tlf 2339 6149
  • Økonomichef Bo Cassøe Jepsen tlf 2374 4982

Senest opdateret

17.03.2020
tjoh