You are here

Jobcentrets information til din virksomhed om COVID-19

Information fra Jobcenter Favrskov om hjælpepakker, arbejdsfordeling som alternativ til opsigelse og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Den ekstraordinære situation omkring COVID-19 fortsætter, og mange virksomheder står i en svær situation på grund af opbremsningen i aktiviteter og økonomien. Nedenfor oplyses om:

 • Aktuelle hjælpepakker
 • Arbejdsfordeling som alternativ til opsigelse
 • Udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune

 

Situationen kan rejse mange andre spørgsmål. Jobcenter Favrskov har fortsat åbent for elektronisk og telefonisk betjening, så vi kan hjælpe virksomheder og lønmodtagere så godt som muligt igennem coronakrisen.

Hjælpepakker

For at støtte virksomheder og afbøde de økonomiske konsekvenser pga. COVID-19 har Folketinget vedtaget følgende hjælpepakker:

 1. Lønkompensation
 2. Kompensation til selvstændige og freelancere
 3. Kompensation for virksomheders faste omkostninger
 4. Kompensation for aflyste eller udskudte større arrangementer.

 

Hvis I som virksomhed har oplevet en stor nedgang i omsætningen, så kan kompensationsordningerne være relevante for jeres virksomhed. Få et overblik over hjælpepakkerne på www.virksomhedsguiden.dk, hvor I også kan søge kompensation og finde vejledning om, hvordan I som virksomhed kan forholde jer til medarbejdere, kunder og forretningspartnere.

I kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034 eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Hotline for virksomheder på tlf. 7220 0350. Alternativt er I også velkomne til at kontakte Jobcentrets virksomhedsservice på tlf. 2336 0642.

Arbejdsfordeling som alternativ til opsigelse

Mange virksomheder oplever eller kan komme til at opleve en situation, hvor afskedigelser bliver nødvendigt. Som alternativ har virksomheder mulighed for at etablere en arbejdsfordeling, hvor medarbejdernes arbejdstid nedsættes i en begrænset periode. På den måde kan medarbejderne bevare tilknytning til arbejdspladsen, og afskedigelserne bliver så få som muligt.

En arbejdsfordeling betyder, at medarbejdere nogle dage arbejder med løn fra virksomheden og nogle dage er ledige. Som medlem af en a-kasse (og som har dagpengeret), vil medarbejderen kunne få supplerende dagpenge de dage, hvor medarbejderen ikke arbejder med løn.

En arbejdsfordeling kan nu igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det tidligere krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til Jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

På områder med overenskomst skal overenskomstens regler i øvrigt følges. På områder, hvor der ikke er overenskomst, kan der laves en aftale mellem dine ansatte og dig som arbejdsgiver.

Rammer for arbejdsfordeling:

 • Skal anmeldes til Jobcentret ved igangsættelse
 • Kan som udgangspunkt etableres i maksimalt 13 uger
 • Ved arbejdsfordeling på mere end 13 uger skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).
 • Skal en arbejdsfordeling forlænges ud over 13 uger, skal det anmeldes til Jobcentret senest 4 uger før udløb af den igangværende arbejdsfordeling.
 • Kan godt afbrydes eller ændres undervejs. Det gøres ved at kontakte Jobcentret.
 • Nedsættelse af arbejdstiden skal enten være, at medarbejderne:
  • Arbejder mindst to hele dage pr. uge,
  • Skiftevis arbejder en uge på fuldtid efterfulgt af en uges ledighed.
  • Arbejder to uger på fuld tid fulgt af to ugers ledighed
  • Arbejder to uger på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

 

Her kan du læse mere om arbejdsfordeling: Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse 

Du skal anmelde arbejdsfordeling til Jobcentret ved igangsættelse. Ved anmeldelse skal du anvende følgende blanket: Blanket til ansøgning om/anmeldelse af arbejdsfordeling

Som bilag til anmeldelsen af arbejdsfordeling skal medsendes oplysninger om de berørte medarbejdere. Til dette skal anvendes følgende blanket: Blanket til oplysninger om personer omfattet af arbejdsfordeling

De udfyldte blanketter kan fremsendes til Jobcenter Favrskov på jobcenter@favrskov.dk.

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune

I perioden 8. marts til 19. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige i hele landet steget med 45.402 personer, svarende til en stigning på 34,5 %. Antallet af tilmeldte ledige i Østjylland i samme periode er steget med 7.319 personer, svarende til en stigning på 32,9 %. Stigningen i ledigheden viser sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed. Derfor ses de største procentvise stigninger i Favrskov og Skanderborg, som i udgangspunktet var de to østjyske kommuner med lavest ledighed.

I Favrskov Kommune er der i perioden 8. marts til 19. april 2020 tilmeldt 614 nye ledige. Heraf er 70 personer omfattet af arbejdsfordeling i Favrskov Kommune.

Trods en stigning i ledigheden er der stadig virksomheder i Favrskov, som har godt gang i hjulene. Den seneste måned har Jobcenter Favrskov hjulpet flere virksomheder med nye rekrutteringer og Jobcentret står naturligvis fortsat til rådighed med hjælp ved rekrutteringsbehov.

 

Jobcenter Favrskovs kontaktmuligheder og relevante kontaktoplysninger

Jobcenter Favrskov er lukket ned for fysisk fremmøde og besøg ved virksomheder, men har åbent for elektronisk og telefonisk betjening:

Mandag – onsdag                 kl. 9.00 - 15.00,

Torsdag                               Kl. 9.00 - 17.00

Fredag                                 Kl. 9.00 - 12.00

Nyttige numre og kontaktmuligheder:

Vejledning omkring arbejdsfordeling: tlf. 24813743 

Vejledning omkring sygedagpengerefusion og sygedagpengeydelse til selvstændige: tlf. 89 64 44 50

Generelle spørgsmål om sygedagpenge og jobafklaringsforløb: tlf. 23 45 25 37

Vejledning og ansøgning om ordningen for refusion af langvarig/ kronisk sygdom efter sygedagpengelovens §56/ 58a: tlf. 89644231

Virksomhedsservice i øvrigt: tlf. 23360642

For andre spørgsmål kan du ringe til Favrskov Kommunes hovednummer: tlf. 89641010

 

Har du som virksomhedsleder i øvrigt spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

Senest opdateret

07.09.2020
krtr