You are here

Personlig assistance

Din virksomhed kan få tilskud til personlig assistance, hvis du eller en af dine medarbejdere har varigt nedsat funktionsevne
Den personlige assistance bruges til de arbejdsfunktioner, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.
 
Din virksomhed kan vælge at ansætte en udefrakommende medarbejder eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.
 
En personlig assistent kan hjælpe op til 20 timer om ugen. Tilskuddet svarer til timelønssatsen for en studentermedhjælper.
 
Taksten på ATP er pt. 1,34 kr. pr. time., og taksten for HK Statens studentermedhjælper 122, 32 kr. pr. time (forventes reguleret 1-2 gange årligt).
 
 
Er du interesseret i personlig assistance, så kontakt vores nøgleperson på området (se nedenfor).
 
Udfyldte ansøgningsskemaer og anmodningskemaer sendes til sikkerpost@favrskov.dk, hvori du I emnefeltet skriver "Att. personlig assistance".
 
Hent dokumenterne via ansøgningskemaer og anmodningsskemaerne nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af skemaerne, kan du kontakte Katrine Fich på tlf. 89 64 41 08. 

Billede af konsulent

Tea Korfits

Nøgleperson for de handicapkompenserende ordninger

Tlf.: 89 64 42 20
Mobil: 29 36 26 09 
tehj@favrskov.dk

Kontakt

Virksomhedsservice
Vesselbjergvej 18, Hadsten
Tlf. 23 36 06 42

Besøgstid:
Mandag: 09.30-15.00
Tirsdag: 09.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 09.30-17.00
Fredag: 09.30-12.00

Telefontid:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00

Senest opdateret

08.10.2019
kmaj