You are here

Særlig dagpengerefusion ved kronisk sygdom (§ 56-aftale)

Ved langvarig eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med Jobcenter Favrskov, så din virksomhed får refusion fra første sygedag

En §56-aftale kan indgås, hvis det forventes, at medarbejderen vil være fraværende som følge af lidelsen i mindst 10 dage om året.

Jobcenter Favrskov kan godkende aftalen for op til to år ad gangen. Aftalen kan kun fornys, hvis sygefravær på grund af lidelsen har varet mindst 10 dage i det forløbne år – eller hvis der er sket væsentlige ændringer i medarbejderens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

For at indgå §56-aftale skal du og din medarbejder udfylde og underskrive skema DP 211 nedenfor.
 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte en af vores fastholdelseskonsulenter på området her.

Kontakt

Virksomhedsservice
Vesselbjergvej 18, Hadsten
Tlf. 23 36 06 42

Besøgstid:
Mandag: 09.30-15.00
Tirsdag: 09.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 09.30-17.00
Fredag: 09.30-12.00

Telefontid:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00

Senest opdateret

21.03.2019
kmaj