You are here

Samarbejdspartnere

Favrskov Kommune samarbejder med flere aktører på erhvervsserviceområdet.

Aktører, der er specialiseret i at yde erhvervsservice til iværksættere og etablerede virksomheder på lokal, nationalt og internationalt niveau.

De primære eksterne samarbejdspartnere er:

 • Favrskov Erhvervsråd
 • Væksthus Midtjylland
 • Business Region Aarhus
 • Central Denmark EU Office


Nedenfor finder du information og kontaktoplysninger på kommunens samarbejdspartnere. 

Yderligere information

 • Favrskov Erhvervsråd

  Favrskov Erhvervsråd varetager kommunens indledende erhvervsservicering, herunder grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter. Det betyder, at virksomheder kun skal henvende sig ét sted for information og vejledning om f.eks. start, drift og udvikling.


  Udover den indledende vejledning og henvisning af lokale virksomheder varetager Favrskov Erhvervsråd også følgende opgaver:

  • Screening af virksomheder - afdækker vækstpotentiale og udviklingsbehov
  • Henvisning til Væksthus Midtjylland - specialiseret erhvervsfremmende støtte

   

  Kontakt:

  Søren Asp Mikkelsen
  Erhvervschef, Favrskov Erhvervsråd
  Ågade 97, 8370 Hadsten 
  E-mail: soren@favrskoverhverv.dk  
  Telefon: 86 96 77 11, mobil: 20 98 89 40
  Hjemmeside: www.favrskoverhverv.dk

 • Væksthus Midtjylland

  Væksthus Midtjylland er ejet af de 19 midtjyske kommuner. Væksthus Midtjylland har til opgave at yde specialiseret vejledning til virksomheder med vækstpotentiale. Virksomheder med specialiserede behov henvises til Væksthuset af den lokale erhvervsservice.

  Væksthuset har egne programmer, som virksomheder kan indgå i, f.eks. ledelse, adgang til finansiering, bestyrelser og internationalt salg. Væksthuset kan også henvise til relevante private aktører og andre offentlige aktører, som kan understøtte virksomhedernes vækstpotentiale.

  Den vejledning og sparring, som Væksthuset tilbyder, omfatter en række forskellige ydelser bl.a.:

  • Sparring om strategi og ledelse
  • Sparring ang. strategiske fokusområder (eksportforløb, innovationsfremme, it og markedsføring m.v.)
  • Netværk og grupper for erfaringsudveksling
  • Sparring ang. generationsskifte, ejerskifte og virksomhedsoverdragelse

   

  Kontakt:

  Væksthus Midtjylland
  Mail: info@vhmidtjylland.dk
  Telefon: 70 22 00 76
  Hjemmeside: startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk

 • Business Region Aarhus

  Business Region Aarhus er et erhvervssamarbejde mellem 11 midt- og østjyske kommuner, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser samt for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

  Business Region Aarhus igangsætter erhvervsrelaterede aktiviteter indenfor virksomhedsudvikling, som er af fælles interesse, og som drives bedre sammen end hver for sig.

  Samarbejdet består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg og Aarhus Kommuner.

   

  Kontakt:

  Jane Baad Jensen
  Sekretariatschef
  Mail: jjaba@aarhus.dk
  Mobil: 23 74 10 14
  Hjemmeside: www.businessregionaarhus.dk

 • Central Denmark EU Office

  Central Danmarks EU-kontor er organisatorisk en medlemsforening, hvor de 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland er både medlemmer og ejere.

  Central Danmarks EU-kontor arbejder for aktører i den midtjyske region i relation til EU-systemet. EU-kontoret har bl.a. til formål at sikre, at kommuner og virksomheder i regionen får mest mulig ud af det europæiske samarbejde.

  EU-kontoret står parat til at bidrage til virksomhedernes internationale aktiviteter gennem formidling af kontrakter til virksomheder i andre EU-lande, formidling af information om støttemuligheder og deltagelse i EU-projekter etc.

  Herudover har kontoret til formål at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste internationale betingelser for virksomheders vækst og udvikling.


  Kontakt:

  Rikke Edsjö
  EU konsulent
  Mail: re@centraldenmark.eu
  Direkte. +32 22 30 87 32
  Mobil. +32 486 74 35 51

  Hjemmeside: www.centraldenmark.eu

Favrskov Kommunes erhvervspolitik

Favrskov Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at drive virksomhed i.

Det ønsker vi at sikre med en erhvervspolitik, som skal skabe rammerne for den rette vækst og dynamik i erhvervslivet.

Senest opdateret

22.08.2017
tjoh