You are here

Miljøtilsyn

Der føres regelmæssige miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder.

Du modtager Digital Post fra Favrskov Kommune 14 dage før et miljøtilsyn. I visse tilfælde laver vi dog miljøtilsyn uden varsling.

Vi udfører aktive og opsøgende miljøtilsyn hvert år. Vi fører tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven eller Husdyrgodkendelsesloven, overholdes.

Derudover fører vi bl.a. tilsyn med, at indskærpelser og evt. påbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke alene om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse.

Tilsynet bliver planlagt, så der foretages flest tilsyn der, hvor risikoen for miljøuheld er størst.

Mere om miljøtilsyn

 • Miljøgebyr

  Brugerbetaling for kommunens tilsyn opkræves med baggrund i "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug."

  Brugerbetalingen udregnes efter det faktiske timeforbrug, som kommunen har anvendt på det enkelte landbrug over 3 dyreenheder, hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver eller udarbejdet miljøgodkendelser.

  I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.


  Takster:

  Miljøgebyret opkræves for et år ad gangen fra den 1. november i foregående år til 1. november i indeværende år. Taksten, som er fritaget for moms, fastsættes af Miljøstyrelsen, og er i 2018 fastsat til 322,49 kr. pr. time.

  For udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug kan der kun opkræves 80 % af det registrerede timeforbrug / beløb.

  For fremmede tjenesteydelser, dvs. hvor myndigheden får udført opgaver i forbindelse med tilsyn og godkendelse af et privat firma, skal landbruget betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.
   

 • Tilsynsplan 2017-2020

  Her kan du se Tilsynsplanen 2017-2020  inkl. bilag.

Kontakt

Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.10.2018
anoh