You are here

Tilsynsrapporter på virksomheder

Favrskov Kommunes miljøtilsyn bliver fremad offentliggjort på Digital Miljøadministrations hjemmeside.

Tilsynsrapporter offentliggøres på Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Senest opdateret

09.04.2019
anoh