You are here

Nyt vejspor skal lette trafikpres på Århusvej

  • Illustration af kommende vejføring ved rundkørsel ved E45

    Det nye afkørselsspor skal starte ved den buslomme, der ligger et par hundrede meter inden rundkørslen, når man kommer fra Søften-siden. Herfra vil det føre ned til tilkørselsrampen til E45.

Favrskov anlægger et nyt vejspor, der skal mindske køerne på Århusvej ved Søften om morgenen og om eftermiddagen.

Hvis man er vant til at færdes i morgen- og eftermiddagstrafikken på Århusvej ved Søften, kender man også til at sidde i kø. Nu går Favrskov i gang med at løse op for trafikknuden med et ekstra vejspor – en såkaldt shunt – der gør det muligt for bilister fra Søften-siden at køre direkte på motorvejen i sydgående retning uden at skulle gennem rundkørslen ved motorvejen.

Dermed bliver der færre biler, der kører ind i rundkørslen, og trafikberegninger viser, at det vil mindske den samlede tid, som bilister sidder i kø, med 83 procent i morgentrafikken og 67 procent om eftermiddagen. Den enkelte bilist kan se frem til en gennemsnitlig besparelse på syv minutter.

Vejdirektoratet er i øjeblikket i gang med at gennemføre en VVM-undersøgelse forud for en udvidelse af E45 og har ikke ønsket at medvirke i finansieringen af shunt-løsningen, før VVM-rapporten er færdig. Derfor påtager Favrskov sig opgaven, og borgmester Nils Borring glæder sig til at komme i gang med anlægsarbejdet.

- Der er tale om et projekt, der giver en kæmpegevinst for både den enkelte bilist og for samfundet som helhed, og derfor har vi afsat fire millioner kroner til det i budgettet. Det haster med at få det ekstra vejspor anlagt, så vi får mest muligt ud af investeringen, siger Nils Borring med henvisning til, at Vejdirektoratet måske gentænker vejsystemet omkring motorvejen, når denne skal udvides til seks spor inden for de kommende år.

I Trafik og Veje i Favrskov Kommune håber man, at anlægsarbejdet kan gå i gang i sensommeren 2020 med en mulig anvendelsesdato inden årsskiftet. Projektet er netop blevet godkendt af både Vejdirektoratet og Transportministeriet, hvorfor detailplanlægningen nu kan gå i gang.

Senest opdateret

16.01.2020
krtr