You are here

Virksomhederne er nøglen til flere erhvervsuddannede

  • Elever dyster i Skoleskills

    Eleverne i 8. klasserne i Favrskov besøger hvert år DM i Skills, hvor nogle af dem også dyster i håndværksrelaterede konkurrencer. Foto: Skillsdenmark/Per Daugaard.

Virksomhederne er med til at trække Favrskov i den rigtige retning, når det gælder unges valg af erhvervsuddannelser.

Da 22,9 procent af skoleeleverne i Favrskov søgte en erhvervsuddannelse i 2019, var der tale om en stigning på næsten tre procentpoint fra året før. Dermed er Favrskov på vej i den rigtige retning, når det gælder om at opfylde den officielle danske målsætning om, at mindst 25 procent af skoleeleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, mens andelen skal op på 30 procent i 2025.

Bag målsætningerne ligger beregninger, der viser, at manglen på faglærte stiger, og derfor investerer Favrskov Kommune i indsatser, der skal fremme de unges lyst til at tage en erhvervsuddannelse.

En af indsatserne - Byg et hus - starter allerede i 3. klasse og løber frem til 6. klasse. Her bruger eleverne en dag på hvert klassetrin på at besøge Tradium i Randers eller Aarhus Tech for at bygge et hus i størrelsesforholdet 1:20. Undervejs prøver de kræfter med tømrer-, maler-, murer- og elektrikerfagene i forbindelse med husbyggeriet.

Gennem flere år har eleverne i 8. klasse også haft et forløb på skemaet, hvor de møder rollemodeller, der har taget en erhvervsuddannelse, lige som de også prøver kræfter med håndværksrelaterede konkurrencer, hvoraf de dygtigste fra hver skole dyster videre i konkurrencer på Den jydske Haandværkerskole. Forløbet rundes af med en bustur til DM i Skills, der er danmarksmesterskabet for unge fra erhvervsuddannelserne. Her kan eleverne få et helt konkret indblik i, hvad man arbejder med i mere end 60 forskellige jobs inden for erhvervsuddannelsernes område.

Eleverne i Favrskov besøger også lokale virksomheder i videst muligt omfang, og pædagogisk konsulent i Favrskov Kommune, Birthe Bitsch Mogensen, glæder sig over, at virksomhederne gerne vil bidrage til både at udfordre eleverne og vise dem, hvordan dagligdagen ser ud i en virksomhed.

- Fælles for alle vores indsatser er, at vi gerne vil have eleverne ud og møde virkelige mennesker og prøve ting med deres egne hænder. Man kan lære meget af at se, hvad der sker bag murene i en virksomhed. Nogle af virksomhederne er også begyndt at tænke eleverne ind i helt nye sammenhænge, hvor de tilbyder at sparre med og udfordre dem i forbindelse med, at eleverne beskæftiger sig med emner, der har relation til virksomhedens branche. Der ligger så meget viden ude i virksomhederne, som kan hjælpe vores elever med at vælge den rigtige uddannelse, og jeg bidrager gerne med forslag til, hvad den enkelte virksomhed kan byde ind med. Det kan nogle gange godt være svært for virksomhederne selv at se, siger Birthe Bitsch Mogensen og fortsætter:

- Jeg vil gerne takke alle de virksomheder, som gerne giver en hånd med i arbejdet for at give de unge de bedste forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse. Det er helt afgørende, at de deltager i indsatsen, for nøglen til at klæde eleverne godt på er, at de ved, hvad en uddannelse fører til af dagligdag – både inden for erhvervsuddannelserne og andre uddannelser.

Alle elever i 8.-10. klasse tilbydes at komme i erhvervspraktik og Unges Uddannelse og Job (UUJ) hjælper med at finde praktikpladser til eleverne inden for erhvervsuddannelserne, lige som eleverne naturligvis også selv må finde frem til dem.

Birthe Bitsch Mogensen kan kontaktes på bbmo@favrskov.dk og 2685 8542.

Senest opdateret

16.01.2020
krtr