You are here

Etablering af vådområder

Favrskov Kommune undersøger mulighederne for at gendanne tidligere vådområder

Vådområder tilbageholder næringsstoffer, drivhusgasser, vand og giver flere levesteder for et varieret dyre- og planteliv.

Man gendanner som regel et vådområde ved at stoppe dræningen og hæve vandstanden i området. Man vil også gendanne vandløbenes naturlige, slyngede former.

Vådområdeprojekterne finansieres gennem følgende ordninger:

Områder til kvælstoffjernelse:

Vådområdeindsatsen er resultat af en aftale indgået mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening i 2009. Aftalen indebærer, at der på landsplan skabes 10.000 ha kvælstof-vådområder i perioden 2010 – 2015. Favrskov Kommune deltager i Vandoplandsstyregruppen for Randers Fjord, som koordinerer vådområdeindsatsen for at mindske næringsstofforureningen til fjorden. Indsatsen med etablering af vådområder er videreført som led i Vandområdeplan for perioden 2016-2021.

Områder med udtagning af lavbundsjorde i drift:

Ordningen har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser fra dyrkede og drænede lavbundsarealer. Derudover bidrager projekterne til reduktion af næringsstoffer til Randers Fjord

Ønsker du at læse mere om de enkelte projekter, så kan rapporterne hentes nedenfor under fanen ”Rapporter om vådområdeprojekter”. Læs mere om  Kollerup Enge her

Vådområdeprojekterne i Favrskov Kommune er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ved at klikke her: Landbrug og udvikling af landdistrikter.

ProjektStedStørrelseKg N reduktion/årStatus
Vissing EngeVissing21 ha3600Gennemført
Galten EngeVissing54 haLavbundsprojektRealisering igangsat
Drostrup EngeHadbjerg31 ha2900Realisering igangsat
Favrskov Enge ØstVissing110 ha10200Realisering igangsat
Favrskov Enge VestVissing178 ha11300Realisering igangsat
Kollerup engeHadsten Ø31 ha3100Realisering igangsat

Mere om vådområder

 • Favrskov Enge

  Favrskov Kommune har undersøgt et muligt vådområde kaldet Favrskov Enge ved Lerbjerg, Vissing og Svejstrup.

   

  Se hele forundersøgelsesrapporten her.

   

  Forundersøgelsen består blandt andet af opmålinger, prøvetagninger og samtaler med lodsejere.

   

  Hovedformålet med at etablere et nyt vådområde er at lede mindre kvælstof ud i Randers Fjord. Forundersøgelsen vil vise, om der er lokal interesse for projektet. Desuden sætter forundersøgelsen fokus på, om det teknisk kan lade sig gøre at lave projektet, og hvilke konsekvenser projektet har.

   

  Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte Favrskov Kommunes projektledere:

   

  Torben Tran Ankjærø, tlf. 89 64 52 39, ttan@favrskov.dk

  Klaus Overgaard Kristensen, tlf. 89 64 52 15, klkr@favrskov.dk.

Senest opdateret

19.02.2020
anoh