You are here

Fakta-ark: Udvikling i coronasmitte

Formål: Rapporten viser udviklingen i coronasmittede blandt borgere i Favrskov Kommune.

Formålet med rapporten er at give et overblik over, hvordan coronasmitten udvikler sig blandt borgere i Favrskov Kommune henholdsvis geografisk og blandt forskellige aldersgrupper.

Definitioner af mål i den grafiske opstilling


Smittede:

Antallet af nye registrerede borgere i Favrskov Kommune, som er testet positiv for COVID-19.

Der kan være en forskel mellem antallet af smittede i denne rapport og SSI’s dashboard. Eventuelle forskelle skyldes to faktorer: At tallene fra STPS er bekræftede tilfælde, mens det, man ser på SSI’s dashboard, er opgjort på prøvetagningsdatoen. Desuden dækker de to opgørelser over lidt forskellige tidsserier. Af disse grunde kan tallene ikke sammenlignes direkte.

Ugentlig positivprocent:

Den ugentlige positivprocent viser, hvor stor en procentdel der er testet positiv i forhold til alle, som er blevet testet de seneste syv dage.

Grænse og smittede/grænse for incidens:

Har kommunen en incidens på over 20 ugentlig, bliver man en bekymringskommune efter sundhedsmyndighedernes definition. For at have en ugentlig incidens under 20 må Favrskov Kommune maksimalt have 10 nye smittede om ugen, svarende til ca. 1,5 nye smittetilfælde pr. dag.

Postnumre/by:

Postnumrene knytter sig til geografiske områder, eksempelvis en by. Nogle af postnumrene, eksempelvis Sabro, hører til i både Aarhus Kommune og Favrskov Kommune. Postnumre med under fem smittede vil enten blive vist sammenlagt eller skjult.

Aldersgrupper:

Inddeling i aldersgrupper i intervaller af 10.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Data stammer fra Styrelsen for Patientsikkerhed og leveres dagligt til Favrskov Kommune.

 

Senest opdateret

10.03.2021
dole