You are here

Flere mobilmaster på vej i Favrskov

En velfungerende digital infrastruktur er vigtig for erhvervslivet. Derfor hjælper Favrskov Kommune nye mobilmaster på vej.

Kort over mobilmaster i Favrskov

Hvis man kører rundt og tæller, vil man nå frem til, at der er 47 mobilmaster i Favrskov Kommune. Lige fra Vester Velling i nord til Farre Hede i syd. Og fra Hvorslev i vest til Røved i Øst. Og endnu 8 er aktuelt i planlægningsfasen eller ved at blive opført.

Mange master opføres på kommunalt ejede grunde, og når teleselskaberne retter henvendelse til Favrskov, bliver de mødt af en medspiller.

- Mange ansatte i både det private og offentlige er afhængige af et velfungerende mobilnet, fordi det er med til at øge effektiviteten. Vi gør, hvad vi kan for at være en god samarbejdspartner, når teleselskaberne kan se et behov for nye master, siger borgmester Nils Borring.

Prisen for at opstille en mast betyder noget for teleselskaberne, og hvis prisen er for høj, kan det være et alternativ at opstille master i en nabokommune.

- Det ønsker vi ikke. Derfor prissætter vi på en måde, så der bliver opstillet master i Favrskov. Et robust mobilnet er med til at drive væksten i Favrskov, siger Nils Borring.

Læs også: Virksomheder flytter sammen - sparer tid og penge

Senest opdateret

13.08.2019
krtr