You are here

Forældretilfredsheds- undersøgelse 2019

I efteråret 2019 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på alle skoler inkl. SFO’er.

Spørgerammen er bygget op om et koncept udviklet af staten og Kommunernes Landsforening (KL). Den ny viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten supplerer den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolens og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne.

Undersøgelsen skal bidrage til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem ledere og forvaltning og det politiske niveau.

Den samlede rapport samt rapporterne for de enkelte skoler kan downloades her:

Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Favrskov Kommune
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Bavnehøjskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Haldum Hinnerup Skolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Hadsten Skole
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Hadbjerg Skole
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Korsholm Skole
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Lilleåskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Præstemarkskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Rønbækskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Tungelundskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Skovvangskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Søndervangskolen
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Ulstrup Skole
Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 - Østervangskolen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

26.02.2020
riz