You are here

Forældretilfredshedsundersøgelse

I efteråret 2019 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på alle skoler inkl. SFO’er.

Spørgerammen er bygget op om et koncept udviklet af staten og Kommunernes Landsforening (KL). Den ny viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten supplerer den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolens og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne.

Undersøgelsen skal bidrage til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem ledere og forvaltning og det politiske niveau.

Den samlede rapport samt rapporterne for de enkelte skoler kan downloades her:

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

14.09.2020
riz