You are here

Fritidspuljen

Søg penge til projekter inden for friluft, fritid og idræt i Favrskov Kommune. Ansøgningsfristen er søndag 15. august 2021.

Favrskov Kommunes Friluftsstrategi og Fritids- og Idrætsstrategi er to ambitiøse strategier, som sætter fokus på, hvordan et velfungerende fritids-, idræts- og friluftsområde er en vigtig forudsætning for børns opvækst og for vores sundhed, trivsel og det gode liv.

Byrådet har i Budget 2021-24 afsat en Fritidspulje på 750.000 kr. til udmøntning af projekter og aktiviteter indenfor de to strategiers indsatsområder. Der blev i puljens første ansøgningsrunde udmøntet 400.000 kr. Der resterer således 350.000 kr. i puljens anden ansøgningsrunde.

Fritidspuljen kan nu søges

Alle brugere af Favrskov Kommunes natur-, idræts- og fritidstilbud, foreninger, spejdere, institutioner m.fl. kan nu søge om midler til projekter og aktiviteter, som ligger i forlængelse af Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens temaer og indsatsområder. Strategiernes temaer og indsatsområder kan læses i fold-ud teksterne nedenfor.

Du søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet via dette link.

Ansøgningsfristen er søndag 15. august 2021.

 

Hvilke projekter kan opnå tilskud?

Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt fælles retningslinjer for udmøntningen af puljen. Beløbet udmøntes til lokale projekter, der vægter følgende:

 • Projekter, der kommer flest muligt til gode
 • Projekter med solidt lokalt ejerskab
 • Projekter, der kan vedligeholdes og "driftes" lokalt
 • Projekter, der er umiddelbart realiserbare (som fx ikke kræver forundersøgelser)
 • Projekter, der udføres i samarbejde mellem flere forskellige aktører, foreninger, borgergrupper eller lign.

 

Foreninger og andre aktører, der bliver tilgodeset via puljen, skal være indforstået med selv at påtage sig den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne. Der afsættes ikke midler til afledt drift.

I fold-ud teksterne nedenfor kan du læse nærmere om Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens målsætninger og indsatsområder.

 

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du kontakte Kultur og Fritid på:

kulturogfritid@favrskov.dk

Telefon 89 64 41 02

Friluftsstrategien og Fritids- og Idrætsstrategien

 • Friluftsstrategien

  Friluftsstrategiens overordnede målsætninger er, at:

  • styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i landskabet og i kulturmiljøet
  • inspirere borgere og turister til friluftsaktiviteter i Favrskov Kommune
  • øge bevidstheden om kommunens natur, miljø og kulturhistorie
  • udvikle de rekreative muligheder, som Favrskov Kommunes natur og byrum indbyder til

  Det kræves en flerstrenget indsats for at realisere Friluftsstrategiens overordnede målsætninger. Derfor indeholder Friluftsstrategien tre konkrete indsatsområder:

  1. Stier og forbindelser
  2. Friluftsområder
  3. Information og formidling

   Du kan se Friluftsstrategien her.

 • Fritids- og Idrætsstrategien

  Fritids- og Idrætsstrategien sætter kursen for Favrskov Kommunes udvikling på fritids- og idrætsområdet med ét overordnet mål for øje: At inspirere flere til at bevæge sig mere - og gerne i fællesskaber.

  For at opnå denne målsætning har Kultur- og Fritidsudvalget udpeget fire temaer:

  1. samarbejde på tværs
  2. bredde og elite
  3. faciliteter
  4. foreningsudvikling

  Du kan se Fritids- og Idrætsstrategien i sin helhed her.

 • Webinar - digitalt møde om puljen til projekter indenfor fritids- og friluftsområdet

  Favrskov Kommune afholdte onsdag 25. november 2020 et digitalt informationsmøde. Her var alle brugere af kommunens natur-, idræts- og fritidstilbud, foreninger, spejdere m.fl. inviteret til et online seminar, hvor man kunne høre nærmere om fritids- og friluftspuljen og de to strategier, som puljen understøtter.

   

  Du kan læse programmet for informationsmødet her

  Du kan læse oplæggene fra det digitale informationsmøde her

 • Fritidspuljens 1. runde 2021

  Der blev i Fritidspuljens første ansøgningsrunde udmøntet 400.000 kr. til fem konkrete projekter. Du kan læse sagen ved at følge dette link: https://dagsordener.favrskov.dk/fritidsspuljen

Senest opdateret

02.08.2021
tjoh