You are here

Gebyrer og afgifter

Her kan du se, hvad det koster at blive gift udenfor administrationsbygninger, prisen på et knallertkørekort og rykkergebyrer

Du kan også se prisen på pasfotos, legitimationskort, renter og aktindsigt.

Takster i kr. 2021Takster i kr. 2020
Gebyrer og afgifter mv.
EjendomsoplysningerEjendomsoplysninger400,00400,00
BBR-meddelelser70,0070,00
Folkeregisteroplysninger Ny adresseattest75,0075,00
RykkergebyrerFordringer med udpantningsret
Krav under 500 kr., 1. rykker100,00100,00
Krav under 500 kr., 2. rykker 100,00100,00
Krav fra 500 kr., 1. rykker 250,00 250,00
Krav fra 500 kr., 2. rykker 250,00 250,00
Civilretslige fordringer100,00 100,00
Meddelelse om udlægsforretningGebyr for meddelelse om udlægsforretning 450,00450,00
Retsafgift ved udlægGrundafgift 300 kr. Hvis kravet overstiger 3.000 kr., udgør afgiften yderligere 0,5 % af det overskydende beløb
Renter Forandringer med udpantningsret: 0,4 % pr. påbegyndt måned medmindre andet følger af lovgivning. Civilretslige fordringer: Renter iht. Renteloven (diskonto + 8 % pa.)
VielseGebyr for vielse udenfor administrationsbygninger (have- og hjemmevielser). Undtaget er borgere med kritisk sygdom (nødvielser). gebyret beregnes som merudgiften/transporttiden (minimum 600 kr.) pr. time samt udgift til kørselsgodtgørelse efter statens taksterFastsættes individueltFastsættes individuelt
Administrationsgebyr ifm. støttet boligbyggeri Gebyret beregnes som 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyrer 2,50 %2,50 %
AktindsigtBetaling for første side. 10,0010,00
Der kræves betaling for kopiering ved aktindsigtsanmodninger, der behandles efter henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved aktindsigt efter forvaltningslovens, opkræves der ikke betaling af det første kopieksemplar. Der fastsættes en generel bagatelgrænse, så der kun opkræves betaling, når betalingen er minimum 100 kr.Betaling for de følgende sider1,001,00
SundhedskortSundhedskort ved bortkomst, lægeskift mv. 210,00205,00
LegitimationskortLegitimationskort til alle over 15 år 150,00150,00
Pas-billederGebyr for pas-billeder125,00125,00
KnallertkørekortFor udstedelse af knallertkørekort470,00470,00
For genudstedelse af knallertkørekort130,00130,00

Senest opdateret

23.11.2020
kmaj