You are here

Helhedsplaner

Her kan du læse, hvad en helhedsplan er, og hvilken betydning den kan have for dig og dit lokalområde.

En helhedsplan er en plan, der fastlægger vejforløb, grønne områder, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

Helhedsplanen kan blive konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt byrum eller landskaber. 

Med en helhedsplan sikrer kommunen, at det område planen er for, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder. Specielt hvis udviklingen af området sker over en længere tidsperiode og ikke på én gang.

Helhedsplanen giver et overblik over, hvilke tanker og planer der er omkring udviklingen i et større område.

Se de lokale helhedsplaner for Favrskov nedenfor.

Helhedsplaner i Favrskov Kommune

 • Helhedsplan for Thorsø

  Helhedsplanen for Tungelund i Thorsø belyser de forskellige interesser der er i området omkring  skolen, aktivitetscentret, idrætsfaciliteterne, trafikproblematikkerne og udnyttelsen af udearealerne i området.

  For at få et få en fælles forståelse for områdets fremtid og et lokalt ejerskab er helhedsplanen udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Favrskov Kommune og interesserede aktører og brugere af faciliteterne i og omkring Tungelund.

  Se helhedsplanen for Tungelund i Thorsø, som blev vedtaget af byrådet 25. august 2015.

   

 • Helhedsplan for centerområde i Søften

  Helhedsplanen for centerområde i Søften giver et samlet overblik over, hvordan centerområdet kan udvikles. Planen angiver en række overordnede principper for placering, omfang og arkitektonisk retning af fremtidigt byggeri, anvendelse af bebyggelse, udformning af parkeringspladser og fastlæggelse af områdets trafikale og grønne strukturer.
   

  Der er mange interesser og interessenter i centerområdet i Søften. For at få en fælles forståelse for områdets fremtidige udvikling og et lokalt ejerskab har nogle interessenter bidraget med input og synspunkter under udarbejdelsen af helhedsplanen.


  Se helhedsplan for centerområde i Søften, som blev vedtaget af byrådet 26. april 2016.pdf

   

 • Visionsplan for Dannebrogpladsen i Ulstrup

  Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og Gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer og åbad ved Dannebrogpladsen.
  Mappen skal ses som en visionsplan for området, som skal strømline arbejdet med fornyelsen over flere etaper og/eller år.


  Se Visionsplan for Dannebrogpladsen i Ulstrup

 • Hinnerup Midtbyplan

  Høringssvar


  I forbindelse med høringen om forslag til Hinnerup midtbyplan er der indkommet 17 høringssvar.
   

  Høringssvarene kan ses her
   

  Se Hinnerup midtbyplan

 • Hadsten Midtbyplan

  I forbindelse med høringen om forslag til Hadsten Midtbyplan kom der 52 høringssvar - høringssvarene kan ses her
   

  Se Hadsten Midtbyplan her

   

 • Strukturplan for Ulstrup ved Gudenåen

  Den markante Gudenådal præger Favrskov Kommunes nordvestlige del, og Ulstrup er kommunens største bysamfund ved Gudenåen.

  Det er derfor oplagt, at Ulstrup skal være Favrskov Kommunes frilufts- og aktivitetscenter ved Gudenåen. Det vil understrege, at Ulstrup er en attraktiv by – både at besøge og bo i.

  Derfor er det naturligt, at Ulstrup med de gode bolig områder, service- og indkøbsmuligheder bliver udgangspunkt for kommunens planlægningsmæssige indsats for at styrke turisme og friluftsliv og bosætning i den nordvestlige del af kommunen.

  Favrskov Kommune har derfor udarbejdet en strukturplan der skal sikre udviklingsmuligheder i Gudenådalen.
   

  Se "Strukturplan for Ulstrup ved Gudenåen"

  Se "Redegørelse til Strukturplan for Ulstrup ved Gudenåen" 

 • Helhedsplan for Foldby-Norring

  I forbindelse med høringen om forslag til helhedsplan for Foldby-Norring kom der 5 høringssvar - høringssvarene kan ses her
   

  Se "Helhedsplan for Foldby-Norring"

 • Strukturplan for byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup

  Udarbejdet som optakt til Kommuneplan 2013

  Se "Strukturplan for byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup"

Senest opdateret

11.06.2020
mthi