You are here

Himmerigskoven - ny skov ved Hinnerup

 • Der er også et lille vandløb i den nye skov. (foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

  Der er også et lille vandløb i den nye skov. (foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

 • Den nye skov er tæt på parcelhusene i Hinnerup. (foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

  Den nye skov er tæt på parcelhusene i Hinnerup. (foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

 • Stierne i anden etape af Himmerigskoven er nu ved at blive anlagt.

  Stierne i anden etape af Himmerigskoven er nu ved at blive anlagt.

 • I foråret 2017 blev træerne plantet, og sammen med stierne markerer de skovens indretning.(foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

  I foråret 2017 blev træerne plantet, og sammen med stierne markerer de skovens indretning. (foto fra 1. etape af Himmerigskoven)

 • Naturpælene bliver sat op rundt omkring til indhegning af nogle planter for en tid.

  Naturpælene bliver sat op rundt omkring til indhegning af nogle planter for en tid.

Projektet om skovrejsning ved Himmerigskoven tager form, og anden etape af skovrejsningen er nu også gennemført.

Kort forhistorie

Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune indgik i december 2015 en samarbejdsaftale om at etablere 180 hektar ny skov over en årrække. De første 100 hektar er indkøbt og er nu ved at blive til et skovområde mellem Hinnerup, Grundfør og Søften. Formålet med den nye skov er at beskytte drikkevandet i området og samtidig skabe et bynært, rekreativt område. Den nye skov kommer til at hænge sammen med den nærliggende Himmerig Skov.

Tilbage i 2016 var der et velbesøgt borgermøde om projektet og efterfølgende blev et skovråd nedsat. Rådet har blandt andet være med til at lave en plan for udvikling af det store skovområde. Skovområdet består af træer, buske, anlagte stier og græsområder til kvæg i sæsonen. 26. august 2017 blev første del af skoven indviet.  

Anden etape

Det nye område op mod Herredsvej mellem Hinnerup og Grundfør og boligområdet Humlehaven er nu tilplantet. I alt er anden etape på cirka 65 hektar. Der er plantet 150.000 træer fordelt på 32 arter. Den varme sommer har været hård ved planterne. Specielt bøg har været hårdt ramt af tørken, mens egeplanterne generelt klarer sig flot. De nye grusveje blev anlagt i oktober 2018, så man nu kan bevæge sig ud i området.

På de lysåbne arealer er der sået havre og rug for at fjerne noget næring fra den rige landbrugsjord. Der er nu udsået en frøblanding med nøje udvalgte arter ud fra fordeling på nabooverdrev i Søftendalen. Om ikke før, så er arealet klar til afgræsning i 2020.

Læs mere om, hvordan Naturstyrelsen skyder genvej til overdrev.

Søhøjlandet samarbejder med Københavns Universitet om et forskningsprojekt, der sætter fokus på forceret naturlig succession i skovrejsningen. Det betyder, at man skyder genvej for at etablere righoldige naturarealer med mange plante- og dyrearter.Et af forsøgsarealerne ligger i Himmerigskoven. Der er opsat fuglepæle, og der er udlagt sten som rastepladser for fugle, og senere kommer der også information op om projektet, foderbrædder og udsåning af dækafgrøder.

 

 

 

OBS! Brugere af den nye skov vil bemærke, at der er hegn om de tilplantede områder. Hegnene vil være der i de kommende år for at skærme træerne for vildtet, da det ellers vil gå for hårdt til de nyplantede træer.

Publikationer

Senest opdateret

29.04.2020
anoh