You are here

Hør med i fællesskabet

- ny indsats sætter fokus på nedsat hørelse blandt borgere over 65 år

Der er mange gode grunde til at være opmærksom på sin hørelse, og i 2020 gør Favrskov Kommune en særlig indsats for at hjælpe borgere med nedsat hørelse. Det sker via projektet ’Hør med i fællesskabet’, som henvender sig til borgere over 65 år og især mænd med hørenedsættelse.

Sundhedsstyrelsen har givet 1,1 millioner kroner til projektet ’Hør med i fællesskabet’, da nedsat hørelse øger risikoen for ensomhed, isolation og nedsat livskvalitet. Borgere med nedsat hørelse vil eksempelvis ofte have tilbøjelighed til at trække sig fra større forsamlinger.
De seneste års forskning viser samtidig, at ubehandlet høretab med tiden øger risikoen for demens.

Projektet består af flere dele og tilbud i bestræbelserne på at nå så mange borgere med nedsat hørelse som muligt. Ved de forebyggende hjemmebesøg vil sygeplejerskerne screene for nedsat hørelse for at finde de borgere, der har brug for hjælp.
Der vil også blive arrangeret inspirationsdage, hvor der er fokus på viden om hørelse og høretekniske hjælpemidler.

Som en del af projektet er der som et særligt forsøg mulighed for, at mænd over 65 år vil blive tilbudt et tre måneders kursusforløb, hvor man kan lære sit høreapparat at kende og blive fortrolig med at bruge det i forskellige sammenhænge.

- Vi ved, at mange har fået et høreapparat, men de har ikke lært at bruge det rigtigt, så derfor bliver det i skuffen derhjemme. Og ofte bliver ejermanden også derhjemme, for det bliver for besværligt at deltage i større forsamlinger. Så det er dem, vi også skal have fat i, siger Lone Ilsøe Nielsen, projektleder i Favrskov Kommune.

Projektet vil blive evalueret, så det er muligt at finde ud af, hvad der virker.

Hørevejlederne i Favrskov Kommune glæder sig til at komme i gang med indsatsen. Der skal ingen lægehenvisning til for at henvende sig til hørevejlederne i kommunen. Hjemmeplejen og frivillige hjælper også med at være opmærksomme på borgere med eventuel hørenedsættelse.

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, håber, at det lykkes at nå alle ældre, som kan have gavn af indsatsen:

- Vi ved, at nedsat hørelse kan være med til at isolere mennesker og gøre dem mindre sociale, end de faktisk er. Med projektet kan vi forhåbentlig hjælpe borgere med nedsat hørelse til at blive mere fortrolige med brugen af deres høreapparat.

Senest opdateret

03.06.2020
toi