You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Diagram viser udvikling i coronasmitte

Se dagens tal i pdf - 26. februar 2021


Hvad betyder coronatallene? - Se en forklaring her

 

CoronaKontakt Favrskov

Ring på telefon 89 64 30 30 eller skriv til corona@favrskov.dk og få svar på spørgsmål som følge af coronasituationen. 

Læs mere om CoronaKontakt Favrskov her

Bliv testet i Favrskov frem til 30. april 2021


PCR-test (i halsen) med tidsbestilling

 • Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel. Åbent mandag-søndag kl. 9-16. Børn under 12 år kan også testes i Hammel.
 • Hadsten Kultur- og Idrætscenter, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten. Åbent mandag-søndag kl. 9-16. Book tid i Hammel og Hadstenpå coronaprover.dk.
   

Kviktest (i næsen) uden tidsbestilling

 • Rønbæk Idrætscenter, Ådalsvej 96, 8382. Hverdage kl. 14-19 og lørdag-søndag kl. 11-16.
   

Vaccination i Favrskov Kommune

Læs mere om corona-vaccination i Favrskov

Statens Serum Institut opdaterer hver dag kl. 14 en opgørelse over antal vaccinerede - også på kommune- og regionalt niveau. Se oversigten her

Skærpede tiltag i hele landet

Frem til og med 5. april 2021 gælder skærpede tiltag i hele Danmark.

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Dagtilbud og skoler

  Retningslinjer for dagtilbud og skoler

   

  Dagtilbud og skoler følger myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af Covid-19.

   

  Om fremmøde i skole, SFO og klubtilbud

   

  Elever i 0.-4. klasse har siden 8. februar 2021 kunnet møde frem til fysisk undervisning og SFO/klubtilbud fra.

  Elever i 5.-9./10. klasse skal fortsat have nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Specialklasseelever er som udgangspunkt undtaget fra nødundervisning. De modtages fortsat på skolen, hvor de i videst mulig udstrækning får almindelig undervisning.

   

  Desuden tilbydes nødpasning i skole og evt. klubtilbud til følgende elever:

  Sårbare elever i 5.-10. klasse, der ikke er i specialtilbud. Der er tale om elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være: 

  • elever, som mistrives
  • elever, der har behov for ekstra støtte og daglig kontakt
  • elever med højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet
  • elever, der har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme

   

  Det er skolens leder, der vurderer, om en elev har særlige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen. Kontakt skolelederen for en vurdering af, om dit barn kan få undervisning på skolen.

   

  Der holdes løbende øje med vejledninger og retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som offentliggøres her: Vejledninger og retningslinjer | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

   

  Ved tilfælde af smitte med Covid-19 følger dagtilbud og skoler Sundhedsstyrelsens retningslinjer for opsporing og håndtering af smittetilfælde.

   

  Forældre orienteres løbende på Aula.

   

  Kontakt

   

  Har du som forælder spørgsmål til håndtering af Covid-19 i dit barns dagtilbud eller skole, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside.

 • Borgerservice og Jobcenter

  Henvendelser til Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup

  Borgerservice har åbent, men kun med tidsbestilling, og for følgende ydelser frem til og med 28. februar 2021: Pas, kørekort, NemID, henvendelse om vielse og udlevering af mundbind. Udlevering af mundbind er ikke omfattet af tidsbestilling. 

  Der kan bestilles tid her på hjemmesiden, og hvis du har brug for hjælp til tidsbestilling, kan du ringe på 89 64 10 10.

   

  Jobcentret

  På grund af de aktuelle restriktioner er jobcentret kun åbent for fysisk fremmøde efter forudgående aftale, og kun hvis man ønsker at melde sig ledig til kontanthjælp/uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Ellers henvises til telefonisk eller skriftlig kontakt.

  Beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne er fortsat åben, men samtaler mv. foregår telefonisk.

   

  For at begrænse smitterisikoen har beskæftigelsesministeren besluttet, at borgere på nuværende tidspunkt ikke kan sendes ud i nyttejob, og alle nuværende nyttejob lukkes ned. Der kan ligeledes ikke iværksættes nye virksomhedspraktikker og løntilskud, men allerede bevilgede og påbegyndte tilbud kan videreføres og forlænges efter reglerne for de enkelte tilbud, hvis borgeren er enig.

   

  Der kan dog stadig bevilges og påbegyndes tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, hvis forløbet afholdes digitalt, og borgeren er enig. Derudover kan tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter lovens § 91 bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis tilbuddet gennemføres digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

   

  Ledige skal fortsat stå til rådighed for jobsøgning, ligesom de skal deltage i digitale samtaler med jobcentrene. Ledige kan fortsat deltage i opkvalificering, hvor undervisningen som udgangspunkt skal foregå digitalt.  

   

  Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler.

  Find kontaktoplysninger

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen følger myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af COVID-19 og de gældende retningslinjer for socialområdet.

   

  De seneste restriktioner fra 10. december 2020 ændrer ikke på aktiviteterne på socialområdet. Kommunerne skal stadig tage hånd om udsatte børn og unge og sikre, at der sættes ind, hvis et barn eller en ung, har brug for støtte.

   

  Der er fortsat opmærksomhed på at forebygge smitte mest muligt. Det betyder også, at det løbende overvejes, om møder og aktiviteter kan flyttes eller afvikles virtuelt.

   

  Berørte familier bliver direkte kontaktet, hvis der sker ændringer.  

   

  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie
  89 64 34 27 eller 89 64 34 06

  Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid: 26 71 15 64.    

  Aften, nat, weekend:
  Kontakt Østjyllands Politi
  87 31 14 48 eller 114

 • Biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  Kulturministeriet har på baggrund af det øgede smittetryk indført restriktioner på kommunens kultur-, forenings- og idrætsliv. Restriktionerne gælder foreløbigt til og med 5. april 2021.

  Restriktionerne betyder, at:

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet kulturhuse, biografer, museer, spillesteder og lign.
  • Biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån til undervisnings- og forskningsbrug), aftenskoler, musik- og kulturskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet skal holde lukket for offentligheden.
  • Selvom bibliotekerne har lukket, har du mulighed for at bestille en læsepose fyldt med gode bøger.  Læs om bibliotekernes tilbud på favrskovbib.dk
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, foreningslokaler og lign.
  • Forsamlingsforbud på fem personer - der må maksimalt være fem personer til stede på samme tid (der gælder en undtagelse for forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere)

  Den 1. marts 2021 lempes nogle af de restriktioner, som har påvirket foreningslivet siden december. Det betyder, at:

  • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer fra og med 1. marts for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

  Børn og Kultur holder løbende øje med Kulturministeriets vejledninger og retningslinjer for kultur- og fritidsområdet. Du kan selv læse nærmere på Kulturministeriets hjemmeside via dette link.

   

 • Ældreområdet

  Besøg på plejecentre

  Styrelsen for Patientsikkerhed har fra den 15. februar 2021 ophævet besøgsrestriktionerne på plejecentrene i Favrskov Kommune. Det betyder, at beboerne igen kan få besøg af alle dem de ønsker. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at besøg ikke bør foregå på fællesarealerne, men i borgernes egen bolig. Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig f.eks. via en terrassedør, så skal denne anvendes som ind og udgangsdør. Der vil fortsat være mulighed for at booke besøgsrummet, hvis det foretrækkes.
   

  Vejledning i god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

  For at undgå smitte, er det stadigvæk vigtigt, at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, inden og når du besøger din pårørende:

  • Registrering ved indgangen
  • Holde afstand – 2 meter
  • Være sund og rask
  • Spritte hænder
  • Bære mundbind
  • Rengøre kontaktpunkter, inden du tager hjem

   

  Træning

  Der gennemføres træning i henhold til sundhedsloven (hvis man har fået en genoptræningsplan fra sygehuset) og serviceloven, ligesom borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, også kan få dette. Af hensyn til at mindske smitterisikoen gennemføres holdtræningen i nogle tilfælde udendørs, ligesom nogle borgere får besøg af en terapeut hjemme i stedet for at skulle møde i et af træningscentrene.

   

  Aktivitetstilbuddene for ældre, hjemmeboende borgere gennemføres fortsat. For at mindske smitterisikoen vil nogle af tilbuddene blive gennemført på lidt andre måder end tidligere. De enkelte hold har færre deltagere, og der er derfor borgere, der får færre tilbud end normalt. 

   

  Lukket for selvtræning

  Kommunes tilbud om selvtræning for pensionister og førtidspensionister er lukket i sundhedscentrene i Hadsten og Hammel. Der er også fortsat lukket for selvtræning i Hinnerup, Thorsø og Ulstrup, da faciliteterne ligger på plejecentrene, som fortsat er omfattet af besøgsrestriktioner.

   

  Hørevejleder og hørekonsulent

  Alle træffesteder er tilgængelige, men KUN efter forudgående aftale - se mere om hørevejledningen her

 • Sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  Tandplejen

  Læs om corona og Tandplejen her


  Sundhedsplejens tilbud under Covid-19

  Spæd- og småbørnsfamilier kan fortsat få besøg af en sundhedsplejerske.

  Forældrecafeerne er lukkede indtil videre.  

  Sundhedsplejen tilbyder igen screeningsundersøgelser af skolebørn. Konsultation for børn, som er vådliggere og klinikken for overvægtige børn og unge er igen åbne. 

 • Socialområdet

  Besøgsrestriktioner på flere af Favrskov Kommunes botilbud

  På grund af det stigende smittetal i Favrskov har Socialstyrelsen med virkning fra 3. december 2020 udstedt et forbud mod besøg på indendørsarealer på en række botilbud i Favrskov Kommune, hvor der bor borgere i risikogruppen. Besøgsrestriktionerne gælder for disse botilbud:

  • Botilbuddet Ellemosevej, Hadsten
  • Botilbuddet Elbæk, Hadsten
  • Botilbuddet Hindhøjen, Hinnerup
  • Botilbuddet Harebakken, Hammel
  • Botilbuddet Jagtvej, Hammel

  Der er ikke besøgsrestriktioner på tilbud, hvor der ikke er personer i risikogruppe.

   

  Som pårørende har du stadig mulighed for at besøge botilbuddet, hvis der er tale om en kritisk situation. Derudover må 1-2 faste besøgspersoner fortsat gerne besøge en beboer, hvis besøget kan ske indendørs i beboerens egen bolig eller værelse – eller i et indrettet besøgsrum.

   

  Alle nærmeste pårørende er blevet orienteret om besøgsrestriktionerne. Spørgsmål til håndtering af besøgsrestriktionerne kan rettes til det enkelte botilbud.

   

  Aktivitetstilbud på handicapområdet

  Aktivitetstilbuddene AC Elbæktoften og Naturværket er for de fleste borgere lukkede. Borgerne modtager i stedet aktiviteter og støtte omkring deres bolig.

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger regeringens tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

  Som den resterende del af den offentlige sektor vil borgerrådgiverfunktionen igen være fysisk til stede på kommunen. Det følger dog af retningslinjerne, at fysiske møder skal holdes på et minimum, og kun når det vurderes for nødvendigt.

  Derfor er udgangspunktet fortsat, at samtaler med borgerrådgiveren foregår digitalt. Kun undtagelsesvist vil der herefter være mulighed for personlige møder med borgerne, og som sagt kun efter forudgående aftale med borgerrådgiveren.

  Hvis du ønsker at tale med en borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

  Du kan kontakte følgende borgerrådgivere:

  • Borgerrådgiver Tanja Kallehauge Hansen: 30 69 61 04
  • Borgerrådgiver Karin Lambert: 30 56 77 51
  • Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard: 40 12 37 41

   Eller send en mail til: borgerraadgiveren@favrskov.dk

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Alle genbrugspladser er åbne. Se åbningstider.
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

 • Hjælp til frivillig isolation

  Er du eller én fra din husstand smittet med COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, tilbyder Favrskov Kommune mulighed for isolation på kommunens isolationfacilitet.

   

  For yderligere information kontakt Jesper Bendtsen på 29 35 69 98 eller jhlb@favrskov.dk.

 • Gratis mundbind

  Borgere på kontanthjælp, integrationsydelse, socialt udsatte på herberger samt studerende kan få udleveret mundbind flere steder i Favrskov, blandt andet på bibliotekerne, i Borgerservice og i Jobcentret.

  Se alle udleveringssteder af mundbind  i nyheden her

Øvrig information om corona

Læs Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om corona/covid19

Følg coronasituationen på coronasmitte.dk

 

Fokus på mental sundhed

Sundhedsstyrelsen har udgivet flere gode råd til, hvordan man holder sig mentalt sund 

Se mere om mental sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret

26.02.2021
tjoh