You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Opdateret 20. maj 2020 kl. 16.15

---------------------------------------------------------

I fold-ud-boksen nedenfor kan du læse mere om, hvordan coronasituationen påvirker de enkelte områder af Favrskov Kommune. Tryk på plusset til højre i boksen for at få vist hele teksten.

 

Studiejob i Favrskov - tilmeld dig vores corona-jobbank

Som led i den gradvise genåbning af samfundet, har vi brug for ekstra hænder til at løfte opgaverne i vores dagtilbud og skoler samt på ældre-, social- og handicapområdet – vil du hjælpe os? Så tilmeld dig jobbanken her

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Genåbning af dagtilbud og skoler

  Opdateret 19. maj 15.05

  Fra mandag 18. maj starter anden fase af genåbningen for alle dagtilbud, skoler, klubber og ungdomsskolen.

  Med de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vil hverdagen i dagtilbuddene komme til at ligne sig selv mere igen. Det vil blandt andet igen være de kendte stuer og grupper, der er udgangspunktet for børnenes hverdag.


  Skolerne genåbner for eleverne i 6.-10. klasse, og det betyder, at eleverne på alle klassetrin fra mandag 18. maj i et vidst omfang kan få lov at møde fysisk frem på skolerne igen. Skoledagen vil dog stadig ikke være den samme som før COVID-19. Der vil blandt andet være forskudte mødetider og pauser, og der vil forsat undervises efter bekendtgørelsen om nødundervisning.   


  Ungdomsklubberne og ungdomsskolen åbner også igen fra 18. maj. Du kan løbende finde mere information om klubberne og ungdomsskolen her


  Der vil fortsat være en række sundhedsfaglige forholdsregler, der har betydning for, hvordan hverdagen kommer til at se ud i både dagtilbud, skole og klub. Der vigtigste er god håndhygiejne samt hensigtsmæssig adfærd og afstand, så vi sikrer en tryg og forsvarlig hverdag for både børn og voksne.


  Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger her 


  Du vil som forælder få mere information om den konkrete genåbning i dit barns institution eller skole direkte i DayCare eller på Aula.
   

  Forældrebetaling

  Favrskov kommune følger Børne- og Undervisningsministeriets og KL’s udmeldinger om forældrebetaling. Her har det indtil videre været udgangspunktet, at der ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud, skolefritidsordninger og klubtilbud.

  Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, som løbende opdateres.
   

  Transport

  Alle skolebusser kører igen fra 16. april 2020. Taxakørsel for elever med taxabevilling starter ligeledes op igen. Der tages de nødvendige sundhedsmæssige forbehold i forbindelse med transporten.


  Kontakt

  Har du som forælder spørgsmål til genåbning eller nødpasning, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside. 


  Løbende information fra dagtilbud og skoler kommunikeres ud via vanlige kommunikationskanaler.

 • Borgerservice og Jobcenter

  Henvendelser til Borgerservice

  Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp vedr. helbredstillæg, pension, folkeregister, økonomisk friplads eller, hvis du har mistet dit nøglekort til NemID og skal have et nyt, så kontakt Favrskov Kommune på  89 64 10 10 og bliv omstillet til en medarbejder i Borgerservice.

  Særligt vedr. kørekort

  Du kan nu ringe til Favrskov Kommune på 89 64 10 10 og blive omstillet til tidsbestilling i Borgerservice for en kørekortsekspedition.

  Til kørekortsekspeditionen, på Skovvej 20 i Hinnerup, kan du indlevere ansøgning om:

  • Tidsbestilling til kontrollerende køreprøve efter en frakendelses- eller ombytningssag
  • Ombytning af kørekort
  • Duplikatkørekort
  • Fornyelse af kørekort

  Borgerservice gør opmærksom på, at de aktuelle omstændigheder betyder, at der må foretages prioritering i sagerne, da der eksempelvis kan være behov for at behandle akutte sager før andre.

  OBS! Husk telefonisk tidsbestilling!

  Borgerservice modtager IKKE kontant betaling, men kun kort og MobilePay.

  Jobcentret

  Du kan kontakte Jobcentret telefonisk på 89 64 10 10 og via sikker post. Alle borgere med en aktiv sag i Jobcentret har modtaget information fra Jobcentret via eBoks. Alle forsørgerydelser vil blive udbetalt som sædvanligt.
   

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Opdateret 14. maj 2020

  25. april 2020 blev der indgået en politisk aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19, herunder en aftale om genoptagelse af specifikke centrale aktiviteter på det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet har på den baggrund foretaget en række ændringer i den gældende bekendtgørelse på socialområdet, som trådte i kraft 1. maj 2020.
   

  Det betyder, at Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen åbner op for fysiske møder med borgere som led i sagsbehandlingen igen fra mandag 18. maj 2020.  De fysiske møder som led i sagsbehandlingen vil som udgangspunkt afholdes i administrationsbygningen i Hvorslev, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup.
   

  Der er udarbejdet konkrete retningslinjer for medarbejdernes og borgernes færden samt indrettet særlige mødelokaler, opstillet håndsprit ved indgangen og lignende, således at der tages de nødvendige forholdsregler mod smittespredning. Favrskov Kommune følger myndighedernes seneste anbefalinger.
   

  Alle indsatser og samvær, som afvikles i den kommende periode, vil som udgangspunktet fortsat foregå virtuelt, telefonisk eller udendørs, hvis muligt og hensigtsmæssigt. Dette sker med henblik på at minimere smittespredningen. Hvis samvær skal afbrydes, er det med ændringen af 1. maj ikke længere en administrativ beslutning, men en beslutning, der skal træffes af det særlige børn og unge-udvalg.
   

  Børn og Familie følger løbende myndighedernes udmeldinger. Berørte familier vil blive direkte kontaktet såfremt, der sker ændringer, der har betydning for konkrete indsatser.
   

  Telefonerne er stadig åbne

  PPRs kontakt til familier og samarbejdspartnere vil fortsat foregå telefonisk og skriftligt, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt.
   

  Akutte henvendelser og underretninger om børn og unge bliver fortsat håndteret i Favrskov Kommune. Underretninger kan sendes via linket her. Familierådgivningen vil fortsat vurdere alle underretninger inden for 24 timer, og om der er behov for at iværksætte en akut indsats.
   

  Åhuset

  Social- og Indenrigsministeren har indført nye regler om midlertidigt besøgsforbud på offentlige og private anbringelsessteder og botilbud for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Ændringen træder i kraft fra 13. maj 2020 og det skal være muligt at have besøg af 1-2 faste personer.
   

  Det betyder, at børn og unge på døgninstitutionen Åhuset nu får mulighed for besøg på udearealer. Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering.


  Det vil være afdelingsleder Lise Lester eller teamleder Mette Bjerregaard, der fastlægger rammerne for besøg i Åhuset.


  Du kan læse bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 her 


  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie på tlf. 89 64 34 27 eller 89 64 34 06
  Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid: tlf. 26 71 15 64.    

  Aften, nat, weekend:
  kontakt Østjyllands Politi på tlf. 87 31 14 48 eller 114

 • Biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  Bibliotekerne i Favrskov Kommune genåbner for udlån og aflevering mandag 18. maj 2020. Kulturhusene er fortsat lukkede og alle arrangementer er aflyst. Der kan bookes lokale efter 8. juni med forbehold for Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
   

  Læs mere på bibliotekernes hjemmeside favrskovbib.dk


  Udendørs idrætsanlæg er åbne for foreningsaktiviteter fra 11. maj 2020. Aktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes og hovedforbundenes retningslinjer.


  Alle indendørs idræts- og foreningsfaciliteter er lukkede. Indendørs aktiviteter på skoler, haller, svømmehaller og Fælleshuset i Ulstrup er lukkede.


  Musikskolen underviser online på forskellig vis.


  Lokalarkiver, svømmebade og biografer er lukkede. 

 • Ældreområdet

  For at beskytte ældre og svage borgere bedst muligt begrænses adgangen til kommunens plejecentre, korttidsafsnit (KTA) og træningssteder.

  Det er kun pårørende til døende og kritisk syge, der må komme på plejecentrene.

  I helt særlige tilfælde vil den lokale leder på plejecenteret, kunne give tilladelse til besøg i andre kritiske situationer.  

  Øvrige borgere kan ikke komme på plejecentrene.

  Alle aktiviteter, som har deltagelse af borgere, der ikke bor på plejecentrene, aflyses.


  Selvtræning, hvor borgere fra nærområdet kommer og bruger træningsfaciliteterne på plejecentrene Hinneruplund, Thorshøj og Anlægget, lukkes. Der lukkes også for selvtræning i InSide i Hammel og i Sundhedscentret i Hadsten.


  Adgangen til daghjemmet på Tinghøj samt kolonihavetilbuddet Lykkebo lukkes.


  Alt andet igangsat træning er aflyst og erstattet af hjemmetræningsprogrammer med telefonisk opfølgning. Alle nye henvendelser fra sygehuse, læger, plejecentre mv. håndteres, og det vurderes fra sag til sag, om der kræves fremmøde ved terapeut eller om rådgivning over telefon er nok. Det gælder også Favrskov Hjerneteam.
  Alle aktivitetstilbud er aflyst, men der arbejdes med telefonisk opfølgning og samtale med borgerne.


  Hørecenter Midt er lukket. Det samme gælder for hørevejledernes træffesteder i Favrskov Kommune. Der er dog mulighed for telefonisk at komme i kontakt med kommunens hørevejledere. Har du udfordringer med din hørelse eller dine høreapparater, så tilbyder to af kommunens hørevejledere telefonisk rådgivning hver torsdag kl. 9.00-11.00. 

  Det er desuden muligt at sende en mail. Du træffer:

  Lis Dahl Petersen: 51 70 35 84 eller lidp@favrskov.dk 

  Lone Ilsøe Nielsen: 29 10 58 28 eller loni@favrskov.dk 

  Batterier til høreapparater udleveres gratis på apotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup.

  Visitationen på Hovvej i Hadsten er lukket for personlig betjening, men telefonerne er fortsat åbne: Mandag-fredag kl. 9-11 på 89 64 25 05.


  Kvikservice på hjælpemiddeldepotet i Hadsten er lukket for personlig betjening.

 • Sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  De kommunale tandklinikker er lukkede. Ved behov for uopsættelig nødvendig tandbehandling er der mulighed for dette på en af tandplejens klinikker. Ring 89 64 46 60 mellem kl. 8-12 
   

  Læs mere på tandplejens hjemmeside favrskovtandpleje.dk


  Sundhedsplejens tilbud under Covid-19

  Spæd- og småbørnsfamilier

  Du vil stadig kunne få sundhedsplejerskebesøg under Covid-19 pandemien, hvis dit barn er mellem 0-1 år gammel. Du kan dog forvente, at tilbuddene foregår på en anden måde, end de plejer. 

  Er du gravid - eller har du børn over 1 år, vil du blive kontaktet med henblik på en telefonkonsultation – og evt. besøg. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke åbnet op for, at vi må tage på besøg hos alle, men vi vil meget gerne tage en drøftelse over telefonen – og hvis der er behov for, at vi kommer på besøg hos jer, er det også en mulighed.

   

  Skolebørn

  Sundhedsplejen tilbyder ikke screeningsundersøgelser under Covid 19 pandemien, men du er altid velkommen til at kontakte skolens sundhedsplejerske, som er tilgængelig i samme omfang som tidligere.

  Gruppeaktivitet og konsultationer er aflyst under Covid 19 pandemien.

 • Socialområdet

  For at beskytte borgere der bor i kommunens botilbud bedst muligt, begrænses adgangen til disse. Det er kun pårørende til døende og kritisk syge, der må komme i botilbuddene.

   

  I helt særlige tilfælde vil den lokale leder på botilbuddet, kunne give tilladelse til besøg i andre kritiske situationer.

   

  Siden 16. maj 2020 har de nærmeste pårørende efter aftale kunnet komme på udendørs besøg på botilbuddene. Øvrige borgere kan fortsat ikke komme i botilbuddene som følge af besøgsforbuddet.

   

  Bostøtte tilbydes fysisk i nødvendigt omfang. Dvs. når det er væsentligt i forhold til arbejdet med borgernes mål. Ellers tilbydes bostøtte via video eller telefon, når det giver mening for borgeren. 

   

  Favrskov Rusmiddelcenter er åben for behandlingssamtaler ved fysisk fremmøde. Der er dog fortsat en del samtaler, der foregår via telefon eller video. Dette sker efter konkret aftale med den enkelte borger.

   

  STU Stationsstræde og STU Elbæktoften er åbnet igen 18. maj 2020. Åbningen er tilpasset retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Elever kontaktes direkte med information om, hvordan undervisningen kommer til at foregå.

   

  Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket er delvis genåbnet for borgere der har vanskeligt ved at håndtere og tåle en hverdag uden disse tilbud. Andre borgere modtager fortsat et aktivitetstilbud i deres hjem.

   

  Værestederne i Hammel, Hinnerup og Ulstrup har begrænset åbningstid, og man kan kun fremmøde efter aftale med medarbejderne.

   

  Café AG er midlertidigt lukket.

   

  ADHD Café er fortsat lukket.

   

  Ungeklubben er åben hver onsdag, men for max. ni elever.

   

  Alle fællesarrangementer i botilbud er aflyst indtil videre.

   

  Handicap- og Psykiatrirådgivningen (myndighed) er lukket for fysisk fremmøde, men rådgiverne kan kontaktes telefonisk i åbningstiden.

   

   

   

   

   

   

   

   

      


   

 • Social Indsats

  Social Indsats har åbent for telefoniske henvendelser, råd og vejledning på tlf. 89 64 20 17.


  Telefonerne er åbne mandag-onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00.


  Det er kun muligt at møde fysisk frem i Social Indsats efter aftale.

   

   

   

   


   

   

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger Regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

   
  Borgerrådgiverfunktionen er ikke en af de kritiske funktioner, som bør forblive åbne for personlige møder med borgerne. Derfor vil der indtil videre ikke være mulighed for at mødes personligt med en Borgerrådgiver I Favrskov Kommune. Såfremt du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Alle genbrugspladserne er nu genåbnede. Se åbningstider. 
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

Senest opdateret

20.05.2020
tjoh