You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Opdateret 3. december 2020 kl. 12.15

---------------------------------------------------------

I fold-ud-boksen nedenfor kan du læse mere om, hvordan coronasituationen påvirker de enkelte områder af Favrskov Kommune. Tryk på plusset til højre i boksen for at få vist hele teksten.

Besøg på plejecentre

På grund af det høje smittetal har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud om at indføre begrænsninger på besøg på kommunens plejecentre gældende fra 3. december 2020. Besøgsrestriktionerne betyder, at beboerne får mulighed for at få besøg af én fast pårørende i sin egen bolig og yderligere to udvalgte nære pårørende i et særligt besøgsrum på de enkelte plejecentre. Personalet er i gang med at informere beboerne og deres pårørende.

Gratis mundbind til studerende og socialt udsatte

Borgere på kontanthjælp, integrationsydelse, socialt udsatte på herberger samt studerende kan få udleveret mundbind flere steder i Favrskov, blandt andet på bibliotekerne, i Borgerservice og i Jobcentret. Se alle udleveringssteder af mundbind  i nyheden her

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Dagtilbud og skoler

  Retningslinjer for dagtilbud og skoler

  Dagtilbud og skoler følger de gældende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af COVID-19, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet. Der er fortsat en række sundhedsfaglige forholdsregler, som skal følges i både dagtilbud, skole og klub. Det vigtigste er god håndhygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd, så vi sikrer en tryg og forsvarlig hverdag for både børn og voksne.

   

  Det er vigtigt, at personale og børn bliver hjemme og bliver testet, hvis de oplever symptomer eller har været i nær kontakt med en, der blevet testet positiv for Covid-19. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter til smittede kan læses her. Ved tilfælde af smitte følger dagtilbud og skoler Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

   

  Det er vigtigt, at dagtilbuddet/skolen kontaktes hurtigst muligt, hvis jeres barn eller I som medarbejder bliver testet positiv med Covid-19. Såfremt et barn eller ansat bliver konstateret smittet, opspores og kontaktes de personer, der har været i tæt kontakt med vedkommende med henblik på testning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

   

  Forældre vil blive kontaktet direkte og i øvrigt orienteres på DayCare/Aula, hvis der konstateres tilfælde af Covid-19 i barnets dagtilbud/skole, og såfremt situationen udvikler sig.

   

  Krav om mundbind i skolebusser, busser til svømning og flexbusser/taxi

  Der er krav om mundbind i offentlige busser i Favrskov Kommune. Det gælder både skolebusser, busser til svømning og flexbusser/taxi. Mundbind skal benyttes af alle børn fra 12 år og op efter.

   

  Børn med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale udfordringer, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, må rejse uden at bruge mundbind.


  Kontakt

  Har du som forælder spørgsmål håndtering af Covid-19 i dit barns dagtilbud eller skole, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside. 

 • Borgerservice og Jobcenter

  Henvendelser til Borgerservice

  Borgerservice har åbent som vanligt. Du kan bestille tid i Borgerservice.   

  Jobcentret

  Der er åbnet for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne. Åbningen af beskæftigelsesindsatsen betyder blandt andet, at der er åbent for samtaler, virksomhedsrettede tilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

  Borgere med tilknytning til Jobcenter Favrskov får igen pligt til at deltage i beskæftigelsesindsatsen.

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen afholder som udgangspunkt fysiske møder med borgere i administrationsbygningen i Hvorslev, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup eller i andre kommunale bygninger.

   

  Der er ved brug af kommunale mødelokaler udarbejdet konkrete retningslinjer for medarbejdernes og borgernes færden samt indrettet særlige mødelokaler, opstillet håndsprit ved indgangen og lignende, så der tages de nødvendige forholdsregler mod smittespredning af Covid-19.

   

  Nogle indsatser og noget samvær vil, ud fra en konkret vurdering, fortsat afholdes virtuelt, telefonisk eller udendørs. Det sker for at minimere smittespredningen. Hvis samvær skal afbrydes, er det en beslutning, der skal træffes af Det særlige Børn og unge-udvalg.

   

  Børn og Familie følger løbende myndighedernes udmeldinger. Berørte familier vil blive direkte kontaktet, hvis der sker ændringer, der har betydning for konkrete indsatser.

   

  Åhuset 

  Børn og unge på døgninstitutionen Åhuset kan godt få besøg. Der vil dog være opmærksomhed på, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes for at begrænse smittespredning. Åhusets ledelse har, hvis det vurderes nødvendigt, mulighed for at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, for at begrænse smitte for udsatte grupper. Ledelsen kan også beslutte, om der skal benyttes mundbind. Aktuelt er der ikke truffet beslutning om brug af mundbind.

   

  Det vil være afdelingsleder Lise Lester eller teamleder Mette Bjerregaard, der fastlægger rammerne for besøg i Åhuset.
   

  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie
  89 64 34 27 eller 89 64 34 06

  Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid: 26 71 15 64.    

  Aften, nat, weekend:
  Kontakt Østjyllands Politi
  87 31 14 48 eller 114

 • Biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  De nye tiltag mod COVID-19 betyder, at du (indført torsdag 29. oktober 2020) skal bære mundbind eller visir, når du færdes på biblioteker og i kulturhuse. Du kan tage mundbind/visir af, når du sidder ned – eksempelvis i avislæsesalen og på studiepladserne. Krav om mundbind/visir gælder foreløbigt indtil 2. januar 2021.

   

  Samtidig er forsamlingsforbuddet nedsat til 10 personer indtil 13. december 2020. Arrangementer med flere personer er fortsat mulige, hvis man sidder på rækker med ansigterne vendt i samme retning. Derfor kan de fleste arrangementer i den kommende tid enten fastholdes eller tilpasses til de gældende retningslinjer. Som almindelig gæst i biblioteketsrummet gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke.

   

  Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder på samme måde i forhold til booking af lokaler. Man må maksimalt være 10 personer i et mødelokale, med mindre man sidder på rækker med ansigterne vendt samme vej.

  Læs mere på bibliotekernes hjemmeside her.

   

  De nye og skærpede tiltag medfører følgende generelle restriktioner på kultur- og idrætsområdet:

  • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer
  • Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter
  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere
  • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede
  • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder idrætshaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, biografer, teatre mv.

   

  Siden torsdag 29. oktober har det været påkrævet, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind/visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind/visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (eksempelvis ved badning, i forbindelse med omklædning mv.). Kravet om brug af mundbind/visir gælder desuden ikke under udøvelse mv. af en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

   

  Der må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år med op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede.

   

  Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog bæres mundbind eller visir indendørs af alle kunder, besøgende, tilskuere og personale samt udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder eksempelvis udøvere, der mellem kampe eller træning går rundt i en idrætshal mv.

   

  Man må stadig træne og spille kampe, afholde sang og kor mv. for alle aldersgrupper i eksempelvis håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede.

  Du kan læse nærmere om de gældende retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside her.

   

 • Ældreområdet

  Besøg på plejecentre

  På grund af det høje smittetal har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud om at indføre begrænsninger på besøg på kommunens plejecentre gældende fra 3. december 2020. Besøgsrestriktionerne betyder, at beboerne får mulighed for at få besøg af én fast pårørende i sin egen bolig og yderligere to udvalgte nære pårørende i et særligt besøgsrum på de enkelte plejecentre. Personalet er i gang med at informere beboerne og deres pårørende.

   

  Træning

  Der gennemføres træning i henhold til sundhedsloven (hvis man har fået en genoptræningsplan fra sygehuset) og serviceloven, ligesom borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, også kan få dette. Af hensyn til at mindske smitterisikoen gennemføres holdtræningen i nogle tilfælde udendørs, ligesom nogle borgere får besøg af en terapeut hjemme i stedet for at skulle møde i et af træningscentrene.

  Aktivitetstilbuddene for ældre, hjemmeboende borgere startede 8. juni. For at mindske smitterisikoen vil nogle af tilbuddene blive gennemført på lidt andre måder end tidligere. De enkelte  hold har færre deltagere, og der er derfor borgere, der får færre tilbud end normalt. 

   

  Delvis åbning for selvtræning

  Kommunes tilbud om selvtræning for pensionister og førtidspensionister er igen åbnet i sundhedscentrene i Hadsten og Hammel. Åbningstiderne er begge steder:

  • Mandag-torsdag: Kl. 17-21.30
  • Fredag:                Kl. 15-21.30
  • Lørdag-søndag:   Kl. 07-21.30

  Bemærk! Adgang lørdag/søndag i Hammel kræver sygesikringskort tilmeldt selvbetjeningsbibliotek. Det kan du oprette ved at henvende dig på biblioteket i Hammel.

   

  Selvtrænere bedes orientere sig om og overholde de retningslinjer, der er ophængt på opslagstavlerne ved indgangen til træningslokalerne. Det er endnu uafklaret, hvornår selvtræning kan åbne i Hinnerup, Thorsø og Ulstrup, hvor faciliteterne ligger på plejecentrene, som fortsat er omfattet af besøgsrestriktioner. Selvtrænere fra andre dele af kommunen kan træne i Hadsten og Hammel, men bedes her først tage kontakt til terapeuterne for nærmere information:

  • Terapeuterne i Hadsten: 89 64 13 51
  • Terapeuterne i Hammel: 89 64 16 58

  Hørevejleder og hørekonsulent

  Alle træffesteder er tilgængelige, men fortsat KUN efter forudgående aftale - se mere om hørevejledningen her

 • Sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  Tandplejen

  Læs om genåbningen af tandplejen på favrskovtandpleje.dk


  Sundhedsplejens tilbud under Covid-19

  Spæd- og småbørnsfamilier kan fortsat få besøg af en sundhedsplejerske.

  Forældrecafeerne er lukkede indtil videre.  

  Sundhedsplejen tilbyder igen screeningsundersøgelser af skolebørn. Konsultation for børn, som er vådliggere og klinikken for overvægtige børn og unge er igen åbne. 

 • Socialområdet

  Beboerne på de sociale botilbud kan igen få besøg på næsten normal vis.

   

  Smittefaren er dog ikke væk, og alle besøgende opfordres derfor til at besøge deres nære i dennes egen bolig – og endnu bedre i det fri, fordi det mindsker smitterisikoen. Det er samtidig vigtigt, at alle besøgende fortsat overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, afstand, mundbind mv.


  Bostøtte tilbydes fysisk i nødvendigt omfang. Det vil sige, når det er væsentligt i forhold til arbejdet med borgernes mål. Ellers tilbydes bostøtte via video eller telefon, når det giver mening for borgeren.

   

  Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket er genåbnet på normal vis. Alle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen overholdes naturligvis, hvilket blandt andet begrænser alle aktiviteter til at foregå i de enkeltes grupper og mest muligt udendørs. Enkelte borgere modtager dog fortsat et aktivitetstilbud i deres hjem.


  Alle fællesarrangementer i botilbud er aflyst indtil videre. 

 • Social Indsats

  Social Indsats har åbent for telefoniske henvendelser, råd og vejledning på 89 64 20 17.


  Telefonerne er åbne mandag-onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00.

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger regeringens tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

  Som den resterende del af den offentlige sektor vil borgerrådgiverfunktionen igen være fysisk til stede på kommunen. Det følger dog af retningslinjerne, at fysiske møder skal holdes på et minimum, og kun når det vurderes for nødvendigt.

  Derfor er udgangspunktet fortsat, at samtaler med borgerrådgiveren foregår digitalt. Kun undtagelsesvist vil der herefter være mulighed for personlige møder med borgerne, og som sagt kun efter forudgående aftale med borgerrådgiveren.

  Hvis du ønsker at tale med en borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

  Du kan kontakte følgende borgerrådgivere:

  • Borgerrådgiver Tanja Kallehauge Hansen: 30 69 61 04
  • Borgerrådgiver Karin Lambert: 30 56 77 51
  • Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard: 40 12 37 41

   Eller send en mail til: borgerraadgiveren@favrskov.dk

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Alle genbrugspladser er åbne. Se åbningstider. 
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

 • Hjælp til frivillig isolation

  Er du eller én fra din husstand smittet med COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, tilbyder Favrskov Kommune mulighed for isolation på kommunens isolationfacilitet.

   

  For yderligere information kontakt Jesper Bendtsen på 29 35 69 98 eller jhlb@favrskov.dk.

Øvrig information om corona

Læs Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om corona/covid19

Sundhedsstyrelsen opdaterer jævnligt deres hjemmeside med gode råd i corona-situationen - se dem her

Følg coronasituationen på coronasmitte.dk

 

Gode råd til børnefamilier

Gode råd om legeaftaler

Sundhedsstyrelsen har lavet en film, der forklarer retningslinjerne for børns legeaftaler - se filmen her

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer om børn og legeaftaler her

 

Generelt for børnefamilier om corona

Se også de to film for børn og voksne, om hvad coronavirus er og få gode råd til at tage hånd om børns bekymringer: 

Se filmene på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

 

Fokus på mental sundhed

Sundhedsstyrelsen har udgivet flere gode råd til, hvordan man holder sig mentalt sund 

Se mere om mental sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret

03.12.2020
tjoh