You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Opdateret 23. oktober 2020 kl. 16.00

---------------------------------------------------------

I fold-ud-boksen nedenfor kan du læse mere om, hvordan coronasituationen påvirker de enkelte områder af Favrskov Kommune. Tryk på plusset til højre i boksen for at få vist hele teksten.

Nu kan man blive coronatestet uden først at kontakte lægen

Borgere med milde symptomer på COVID-19 kan nu selv booke tid til test uden lægehenvisning.

Hvis man har mere alvorlige symptomer, hvis der er tale om et barn under to år, eller hvis man har behov for at tale med eller blive set af en læge, skal man fortsat kontakte egen læge eller lægevagten.

Nemmere at se dit og dit barns Covid-19 svar

Sundhed.dk forbedrer nu visningen af COVID-19-prøvesvar for at gøre det endnu lettere for danskerne at finde frem til deres testresultat. 

Corona-test af børn over to år uden henvisning

Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen kan børn ned til to år nu blive testet i Testcenter Danmarks telte uden en henvisning. Samtidig kan forældre bestille tid til test for deres barn direkte på coronaprover.dk. Det gælder raske børn og børn uden åndenød. Tidligere har det været sådan, at de skulle kontakte egen læge, vagtlæge eller Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en henvisning til en test. Er børnene syge og har klare symptomer på covid-19 som for eksempel feber og tør hoste, skal forældrene fortsat kontakte egen læge.

Test af raske børn bør kun ske med et tydeligt formål, skriver Danske Regioner. Det gælder eksempelvis børn, som skal testes i forbindelse med smitteudbrud på en skole og daginstitution.  Børn under to år skal fortsat testes på hospitalernes testcentre og efter henvisning fra egen læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.
Læs mere om test af børn over 2 år uden henvisning

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Dagtilbud og skoler

  Retningslinjer for dagtilbud og skoler

  Fra 1. august gælder nye retningslinjer for rammer og undervisningen i vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

  I helt særlige tilfælde er det fortsat muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne. Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne og institutionerne at tage i brug, hvis de oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal børn eller medarbejdere hjem.

  Der er fortsat en række sundhedsfaglige forholdsregler, som skal følges i både dagtilbud, skole og klub. Det vigtigste er god håndhygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd, så vi sikrer en tryg og forsvarlig hverdag for både børn og voksne.

  Ligeledes er det vigtigt, at personale og børn bliver hjemme og bliver testet, hvis de oplever symptomer eller har været i nær kontakt med en, der blevet testet positiv for Covid-19. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter til smittede kan læses her.

  Det er vigtigt, at dagtilbuddet/skolen kontaktes hurtigst muligt, hvis jeres barn eller I som medarbejder bliver testet positiv med Covid-19. Såfremt et barn eller ansat bliver konstateret smittet, opspores og kontaktes de personer, der har været i tæt kontakt med vedkommende med henblik på testning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Forældre vil blive kontaktet direkte og i øvrigt orienteres på DayCare/Aula, hvis der konstateres tilfælde af Covid-19 i barnets dagtilbud/skole, og såfremt situationen udvikler sig.

  Mundbind i skolebusser, busser til svømning og flexbusser/taxi

  Der er krav om mundbind i offentlige busser i Favrskov Kommune. Det gælder både skolebusser, busser til svømning og flexbusser/taxi. Mundbind skal benyttes af alle børn fra 12 år og op efter.

  Børn med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale udfordringer, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, må rejse uden at bruge mundbind.


  Kontakt

  Har du som forælder spørgsmål til genåbning eller nødpasning, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside. 


  Løbende information fra dagtilbud og skoler kommunikeres ud via vanlige kommunikationskanaler.

 • Borgerservice og Jobcenter

  Henvendelser til Borgerservice

  Borgerservice har åbent som vanligt. Du kan bestille tid i Borgerservice.   

  Jobcentret

  Der er igen åbnet for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne. Åbningen af beskæftigelsesindsatsen betyder blandt andet, at der er åbent for samtaler, virksomhedsrettede tilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

  Borgere med tilknytning til Jobcenter Favrskov får igen pligt til at deltage i beskæftigelsesindsatsen.

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen afholder som udgangspunkt fysiske møder med borgere i administrationsbygningen i Hvorslev, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup eller i andre kommunale bygninger.

  Der er ved brug af kommunale mødelokaler udarbejdet konkrete retningslinjer for medarbejdernes og borgernes færden samt indrettet særlige mødelokaler, opstillet håndsprit ved indgangen og lignende, så der tages de nødvendige forholdsregler mod smittespredning af Covid-19.

  Nogle indsatser og noget samvær vil, ud fra en konkret vurdering, fortsat afholdes virtuelt, telefonisk eller udendørs. Det sker for at minimere smittespredningen. Hvis samvær skal afbrydes, er det en beslutning, der skal træffes af det særlige børn og unge-udvalg.

  Børn og Familie følger løbende myndighedernes udmeldinger. Berørte familier vil blive direkte kontaktet, hvis der sker ændringer, der har betydning for konkrete indsatser.

  Åhuset 

  Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet blev ophævet 24. juni 2020. Det betyder, at børn og unge på døgninstitutionen Åhuset igen kan få besøg. Der vil dog fortsat være opmærksomhed på, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes for at begrænse smittespredning. Åhusets ledelse har, hvis det vurderes nødvendigt, mulighed for at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, for at begrænse smitte for udsatte grupper.

  Det vil være afdelingsleder Lise Lester eller teamleder Mette Bjerregaard, der fastlægger rammerne for besøg i Åhuset.
   

  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie
  89 64 34 27 eller 89 64 34 06

  Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid: 26 71 15 64.    

  Aften, nat, weekend:
  Kontakt Østjyllands Politi
  87 31 14 48 eller 114

 • Biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  Bibliotekerne i Favrskov Kommune ligner nu næsten sig selv. Der er gang i udlån og aflevering, og det er også muligt at læse aviser og magasiner på bibliotekerne. Du må benytte læsepladserne, bibliotekernes pc'er og kopimaskiner. Det selvbetjente bibliotek er også genåbnet. 

  Legetøjet må stadig ikke benyttes, og der henstilles til at holde afstand og huske god håndhygiejne.  

  Det er igen muligt at booke lokaler i kulturhusene. Vær opmærksom på, at kulturhusene følger myndighedernes, til enhver tid gældende, retningslinjer og afstandskrav, så der er plads til færre personer ad gangen i kulturhusenes lokaler i den kommende tid

  Læs mere på bibliotekernes hjemmeside favrskovbib.dk


  Udendørs idrætsanlæg er igen åbne for foreningsaktiviteter. Aktiviteterne skal gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes og hovedforbundenes retningslinjer.


  Der sker nu en gradvis genåbning af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter, og lokaler, der anvendes af aftenskoler, musikundervisning og lignende. Kontakt den enkelte skole eller institution for at høre nærmere om åbning og retningslinjer.

   

  Friluftsbadene er åbne igen, men med restriktioner. Kontakt det enkelte sted for at høre nærmere om åbning og retningslinjer.


  Biograferne er åbne igen i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Retningslinjerne beskriver blandt andet, at grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde på sammenhængende sæder, mens der skal sikres minimum én meters afstand til det øvrige publikum. Retningslinjerne sætter en øvre grænse for publikumsantallet i salene. 

   

  Lokalarkiverne kan genåbne under særligt hensyn til styring af gæstekapaciteten. Der kan eventuelt indføres en kapacitetsbegrænsning i forhold til et maksimalt antal samtidige gæster baseret på lokalarkivets størrelse. 

 • Ældreområdet

  Der kan aflægges besøg både inde og udenfor på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser. Ved besøg skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges for at holde smitterisikoen nede. For at mindske smitterisikoen, opfordres beboere og besøgende til at afholde besøgene udenfor, f.eks. på terrassen eller i plejecentrets have. Der er også mulighed for at afholde besøg i de opstillede telte – det kræver forudgående booking, således at der kan gøres rent efter hvert besøg.

  Der gennemføres træning i henhold til sundhedsloven (hvis man har fået en genoptræningsplan fra sygehuset) og serviceloven, ligesom borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, også kan få dette. Af hensyn til at mindske smitterisikoen gennemføres holdtræningen i nogle tilfælde udendørs, ligesom nogle borgere får besøg af en terapeut hjemme i stedet for at skulle møde i et af træningscentrene.

  Aktivitetstilbuddene for ældre, hjemmeboende borgere startede 8. juni. For at mindske smitterisikoen vil nogle af tilbuddene blive gennemført på lidt andre måder end tidligere. De enkelte  hold har færre deltagere, og der er derfor borgere, der får færre tilbud end normalt. 

  Delvis åbning for selvtræning

  Kommunes tilbud om selvtræning for pensionister og førtidspensionister er igen åbnet i sundhedscentrene i Hadsten og Hammel. Åbningstiderne er begge steder:

  • Mandag-torsdag: Kl. 17-21.30
  • Fredag:                Kl. 15-21.30
  • Lørdag-søndag:   Kl. 07-21.30

  Bemærk! Adgang lørdag/søndag i Hammel kræver sygesikringskort tilmeldt selvbetjeningsbibliotek. Det kan du oprette ved at henvende dig på biblioteket i Hammel.

   

  Selvtrænere bedes orientere sig om og overholde de retningslinjer, der er ophængt på opslagstavlerne ved indgangen til træningslokalerne. Det er endnu uafklaret, hvornår selvtræning kan åbne i Hinnerup, Thorsø og Ulstrup, hvor faciliteterne ligger på plejecentrene, som fortsat er omfattet af besøgsrestiktioner. Selvtrænere fra andre dele af kommunen kan træne i Hadsten og Hammel, men bedes her først tage kontakt til terapeuterne for nærmere information:

  • Terapeuterne i Hadsten: 89 64 13 51
  • Terapeuterne i Hammel: 89 64 16 58

  Hørevejleder og hørekonsulent

  Den åbne træffetid hos hørevejledere og hørekonsulent er fortsat lukket.

  Hørevejlederne tilbyder telefonisk rådgivning hver torsdag kl. 9.00-11.00. Du kan også sende dem en mail. Der kan ved telefonisk henvendelse desuden laves individuelle aftaler om fremmøde på Sundhedscentrene i Hammel og Hadsten eller besøg i hjemmet:

  Der er desuden mulighed for at booke tid hos hørekonsulenten via hørevejlederne eller med kontakt til

  Hørecenter Midt: 89 15 86 80 eller Horecenter.Midt@randers.dk

  Batterier til høreapparater udleveres gratis på apotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup.

 • Sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  Tandplejen

  Læs om genåbningen af tandplejen på favrskovtandpleje.dk


  Sundhedsplejens tilbud under Covid-19

  Spæd- og småbørnsfamilier kan fortsat få besøg af en sundhedsplejerske.

  Forældrecafeerne er lukkede indtil videre.  

  Sundhedsplejen tilbyder igen screeningsundersøgelser af skolebørn. Konsultation for børn, som er vådliggere og klinikken for overvægtige børn og unge er igen åbne. 

 • Socialområdet

  Beboerne på de sociale botilbud kan igen få besøg på næsten normal vis.

  Smittefaren er dog ikke væk, og alle besøgende opfordres derfor til at besøge deres nære i dennes egen bolig – og endnu bedre i det fri, fordi det mindsker smitterisikoen. Det er samtidig vigtigt, at alle besøgende fortsat overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, afstand mv.


  Bostøtte tilbydes fysisk i nødvendigt omfang. Dvs. når det er væsentligt i forhold til arbejdet med borgernes mål. Ellers tilbydes bostøtte via video eller telefon, når det giver mening for borgeren. 

   

  Favrskov Rusmiddelcenter er åbnet helt op, men følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Behandlingstilgangen tilrettes den enkelte borger ud fra en snak med dem.

   

  STU Stationsstræde og STU Elbæktoften er åbnet igen. Åbningen er tilpasset retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 


  Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket er delvis genåbnet for borgere, der har vanskeligt ved at håndtere og tåle en hverdag uden disse tilbud. Andre borgere modtager fortsat et aktivitetstilbud i deres hjem.


  Værestederne i Hammel, Hinnerup og Ulstrup har begrænset åbningstid, og man kan fremmøde efter aftale med medarbejderne


  ADHD Café er åben igen.


  Ungeklubben har åbnet helt op og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 


  Alle fællesarrangementer i botilbud er aflyst indtil videre.


  Handicap- og Psykiatrirådgivningen (myndighed) er lukket for fysisk fremmøde, men rådgiverne kan kontaktes telefonisk i åbningstiden.

 • Social Indsats

  Social Indsats har åbent for telefoniske henvendelser, råd og vejledning på 89 64 20 17.


  Telefonerne er åbne mandag-onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00.

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger regeringens tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

  Som den resterende del af den offentlige sektor vil Borgerrådgiverfunktionen igen være fysisk til stede på kommunen. Det følger dog af retningslinjerne, at fysiske møder skal holdes på et minimum, og kun når det vurderes for nødvendigt.

  Derfor er udgangspunktet fortsat, at samtaler med Borgerrådgiveren foregår digitalt. Kun undtagelsesvist vil der herefter være mulighed for personlige møder med borgerne, og som sagt kun efter forudgående aftale med Borgerrådgiveren.

  Hvis du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

  Du kan kontakte følgende Borgerrådgivere:

  • Borgerrådgiver Tanja Kallehauge Hansen: 30 69 61 04
  • Borgerrådgiver Karin Lambert: 30 56 77 51
  • Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard: 40 12 37 41

   Eller send en mail til: borgerraadgiveren@favrskov.dk

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Alle genbrugspladser er åbne. Se åbningstider. 
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

Senest opdateret

23.10.2020
tjoh