You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Opdateret 11. august 2020 kl. 07.50

---------------------------------------------------------

I fold-ud-boksen nedenfor kan du læse mere om, hvordan coronasituationen påvirker de enkelte områder af Favrskov Kommune. Tryk på plusset til højre i boksen for at få vist hele teksten.

Kollektiv trafik og mundbind

Nu gælder kravet om at bruge mundbind også i Favrskov Kommune, når du rejser med kollektiv trafik. I går, 10. august 2020, udvidede Transportministeriet kravet om at bruge mundbind ved rejser med kollektiv trafik til nu at gælde Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Odder og Favrskov.

Hvis du rejser med en rute, der kører i en af kommunerne, skal du bruge mundbind på hele rejsen. Det gælder også, hvis din rejse kun er udenfor kommunernes grænse.  

Læs mere om kravet på Midttrafiks hjemmeside. 

Hent appen "Smittestop"

Appen "Smittestop" kan bruges af danskere, der ønsker et digitalt værktøj til kontaktopsporing i tilfælde af smitte med COVID-19. Det er helt frivilligt, om man ønsker at downloade og bruge app’en. Læs mere på smittestop.dk.

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Dagtilbud og skoler

  Opdateret 3. juli 2020

  Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for rammer og undervisningen i vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner fra den 1. august, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

   

  Med de nye retningslinjer kommer dagligdagen efter sommerferien tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden COVID-19. For eksempel kan skoler og uddannelsesinstitutioner fra august undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. I helt særlige tilfælde er det fortsat muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne. Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne og institutionerne at tage i brug, hvis de efter 1. august oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal børn eller medarbejdere hjem.

   

  Med de nye retningslinjer bliver det også muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen. Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre.  

   

  Der er fortsat en række sundhedsfaglige forholdsregler, som skal følges i både dagtilbud, skole og klub. Der vigtigste er god håndhygiejne samt hensigtsmæssig adfærd og afstand, så vi sikrer en tryg og forsvarlig hverdag for både børn og voksne. Derudover er det vigtigt, at personale og børn bliver hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.


  Kontakt

  Har du som forælder spørgsmål til genåbning eller nødpasning, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside. 


  Løbende information fra dagtilbud og skoler kommunikeres ud via vanlige kommunikationskanaler.

 • Borgerservice og Jobcenter

  Henvendelser til Borgerservice

  Borgerservice har åbent som vanligt. Du kan bestille tid i Borgerservice.   

  Jobcentret

  Der er igen åbnet for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne. Åbningen af beskæftigelsesindsatsen betyder blandt andet, at der er åbent for samtaler, virksomhedsrettede tilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

  Borgere med tilknytning til Jobcenter Favrskov får igen pligt til at deltage i beskæftigelsesindsatsen.

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Opdateret 24. juni 2020

  Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen er genåbnet for fysiske møder med borgere som led i sagsbehandlingen. De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes i administrationsbygningen i Hvorslev, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup.
   

  Der er udarbejdet konkrete retningslinjer for medarbejdernes og borgernes færden samt indrettet særlige mødelokaler, opstillet håndsprit ved indgangen og lignende, således at der tages de nødvendige forholdsregler mod smittespredning.
   

  Alle indsatser og samvær, som afvikles i den kommende periode, vil som udgangspunktet fortsat foregå virtuelt, telefonisk eller udendørs, hvis muligt og hensigtsmæssigt. Dette sker med henblik på at minimere smittespredningen. Hvis samvær skal afbrydes, er det en beslutning, der skal træffes af det særlige børn og unge-udvalg.
   

  Børn og Familie følger løbende myndighedernes udmeldinger. Berørte familier vil blive direkte kontaktet, såfremt der sker ændringer, der har betydning for konkrete indsatser.
   

  PPR genoptager opgaver med fysisk fremmøde fra uge 23 og løser opgaverne ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
   

  Akutte henvendelser og underretninger om børn og unge bliver fortsat håndteret i Favrskov Kommune. Underretninger kan sendes via siden her. Familierådgivningen vil fortsat vurdere alle underretninger inden for 24 timer, og om der er behov for at iværksætte en akut indsats.
   

  Åhuset - opdateret 24. juni 

  Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet ophæves den 24. juni 2020. Det betyder, at børn og unge på døgninstitutionen Åhuset igen kan få besøg. Der vil dog fortsat være opmærksomhed på, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes for at begrænse smittespredning. Åhusets ledelse har, såfremt det vurderes nødvendigt, mulighed for at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, for at begrænse smitte for udsatte grupper.

  Det vil være afdelingsleder Lise Lester eller teamleder Mette Bjerregaard, der fastlægger rammerne for besøg i Åhuset.
   

  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie
  89 64 34 27 eller 89 64 34 06

  Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid: 26 71 15 64.    

  Aften, nat, weekend:
  Kontakt Østjyllands Politi
  87 31 14 48 eller 114

 • Biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  Bibliotekerne i Favrskov Kommune ligner nu næsten sig selv. Der er gang i udlån og aflevering, og det er nu også muligt at læse aviser og magasiner på bibliotekerne. Du må benytte læsepladserne, bibliotekernes pc'er og kopimaskiner. Og det selvbetjente bibliotek er nu også genåbnet. 

  Legetøjet og kaffemaskinen må stadig ikke benyttes, og der henstilles til at holde afstand og huske god håndhygiejne. 

  Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter i kulturhusene er under udarbejdelse. Det er igen muligt at booke lokaler i kulturhusene. Vær opmærksom på, at kulturhusene følger myndighedernes nuværende afstandskrav, så der er plads til færre personer ad gangen i kulturhusenes lokaler i den kommende tid. 

  Læs mere på bibliotekernes hjemmeside favrskovbib.dk


  Udendørs idrætsanlæg er åbne for foreningsaktiviteter fra 11. maj 2020. Aktiviteter skal gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes og hovedforbundenes retningslinjer.


  Der sker nu en gradvis genåbning af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter, og lokaler, der anvendes af aftenskoler, musikundervisning og lignende. Kontakt den enkelte skole eller institution for at høre nærmere om åbning og retningslinjer.

   

  Friluftsbadene kan genåbne, men med restriktioner. Kontakt det enkelte sted for at høre nærmere om åbning og retningslinjer.


  Biograferne kan genåbne i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Retningslinjerne beskriver blandt andet at grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, mens der skal sikres minimum én meters afstand til det øvrige publikum. Retningslinjerne sætter en øvre grænse for publikumsantallet i salene. 

   

  Lokalarkiverne kan genåbne under særligt hensyn til styring af gæstekapaciteten. Der kan eventuelt indføres en kapacitetsbegrænsning i forhold til et maksimalt antal samtidige gæster baseret på lokalarkivets størrelse. 

 • Ældreområdet

  Der kan aflægges besøg både inde og udenfor på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser. Ved besøg skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges for at holde smitterisikoen nede. For at mindske smitterisikoen, opfordres beboere og besøgende til at afholde besøgene udenfor, f.eks. på terrassen eller i plejecentrets have. Der er også mulighed for at afholde besøg i de opstillede telte – det kræver forudgående booking, således at der kan gøres rent efter hvert besøg.

  Der gennemføres træning i henhold til sundhedsloven (hvis man har fået en genoptræningsplan fra sygehuset) og serviceloven, ligesom borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, også kan få dette. Af hensyn til at mindske smitterisikoen gennemføres holdtræningen i nogle tilfælde udendørs, ligesom nogle borgere får besøg af en terapeut hjemme i stedet for at skulle møde i et af træningscentrene.

  Aktivitetstilbuddene for ældre, hjemmeboende borgere starter fra 8. juni. For at mindske smitterisikoen vil nogle af tilbuddene blive gennemført på lidt andre måder end tidligere.

   

  Delvis åbning for selvtræning

  Kommunes tilbud om selvtræning for pensionister og førtidspensionister er igen åbnet i sundhedscentrene i Hadsten og Hammel. Åbningstiderne er begge steder:

  • Mandag-torsdag: Kl. 17-21.30
  • Fredag:                Kl. 15-21.30
  • Lørdag-søndag:   Kl. 07-21.30

  Bemærk! Adgang lørdag/søndag i Hammel kræver sygesikringskort tilmeldt selvbetjeningsbibliotek. Det kan du oprette ved at henvende dig på biblioteket i Hammel.

   

  Selvtrænere bedes orientere sig om og overholde de retningslinjer, der er ophængt på opslagstavlerne ved indgangen til træningslokalerne. Det er endnu uafklaret, hvornår selvtræning kan åbne i Hinnerup, Thorsø og Ulstrup, hvor faciliteterne ligger på plejecentrene, som fortsat er omfattet af besøgsforbud. Selvtrænere fra andre dele af kommunen kan træne i Hadsten og Hammel, men bedes her først tage kontakt til terapeuterne for nærmere information:

  • Terapeuterne i Hadsten: 89 64 13 51
  • Terapeuterne i Hammel: 89 64 16 58

   

  Hørevejleder og hørekonsulent

  Den åbne træffetid hos hørevejledere og hørekonsulent er fortsat lukket.

  Hørevejlederne tilbyder telefonisk rådgivning hver torsdag kl. 9.00-11.00. Du kan også sende dem en mail:

  Der er desuden mulighed for at booke tid hos hørekonsulenten via hørevejlederne eller med kontakt til

  Hørecenter Midt: 89 15 86 80 eller Horecenter.Midt@randers.dk

  Batterier til høreapparater udleveres gratis på apotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup.

 • Sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  Tandplejen

  Læs om genåbningen af tandplejen på favrskovtandpleje.dk


  Sundhedsplejens tilbud under Covid-19

  Spæd- og småbørnsfamilier kan fortsat få besøg af en sundhedsplejerske.

  Forældrecafeerne er lukkede indtil videre.  

  Sundhedsplejen tilbyder igen screeningsundersøgelser af skolebørn. Frem til sommerferien vil sundhedsplejen fokusere på elever i 0. klasse og elever med særlige behov for råd og vejledning. Konsultationen for børn, som er vådliggere, er igen åben. Det samme gælder klinikken for overvægtige børn og unge

 • Socialområdet

  Beboerne på de sociale botilbud kan igen få besøg på næsten normal vis.

  Smittefaren er dog ikke væk, og alle besøgende opfordres derfor til at besøge deres nære i dennes egen bolig – og endnu bedre i det fri, fordi det mindsker smitterisikoen. Det er samtidig vigtigt, at alle besøgende fortsat overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, afstand mv.

  Bostøtte tilbydes fysisk i nødvendigt omfang. Dvs. når det er væsentligt i forhold til arbejdet med borgernes mål. Ellers tilbydes bostøtte via video eller telefon, når det giver mening for borgeren. 

   

  Favrskov Rusmiddelcenter er åben for behandlingssamtaler ved fysisk fremmøde. Der er dog fortsat en del samtaler, der foregår via telefon eller video. Dette sker efter konkret aftale med den enkelte borger.

   

  STU Stationsstræde og STU Elbæktoften er åbnet igen 18. maj 2020. Åbningen er tilpasset retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Elever kontaktes direkte med information om, hvordan undervisningen kommer til at foregå.

   

  Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket er delvis genåbnet for borgere der har vanskeligt ved at håndtere og tåle en hverdag uden disse tilbud. Andre borgere modtager fortsat et aktivitetstilbud i deres hjem.

   

  Værestederne i Hammel, Hinnerup og Ulstrup har begrænset åbningstid, og man kan kun fremmøde efter aftale med medarbejderne.

   

  Café AG er midlertidigt lukket. ADHD Café er fortsat lukket.

  Ungeklubben er åben hver onsdag, men for max. ni elever.

   

  Alle fællesarrangementer i botilbud er aflyst indtil videre.

   

  Handicap- og Psykiatrirådgivningen (myndighed) er lukket for fysisk fremmøde, men rådgiverne kan kontaktes telefonisk i åbningstiden.

 • Social Indsats

  Social Indsats har åbent for telefoniske henvendelser, råd og vejledning på 89 64 20 17.


  Telefonerne er åbne mandag-onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00.


  Det er kun muligt at møde fysisk frem i Social Indsats efter aftale.

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger Regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

  Som den resterende del af den offentlige sektor vil Borgerrådgiverfunktionen igen være fysisk til stede på kommunen. Det følger dog af retningslinjerne, at fysiske møder skal holdes på et minimum, og kun når det vurderes for nødvendigt.

  Derfor er udgangspunktet fortsat, at samtaler med Borgerrådgiveren foregår digitalt. Kun undtagelsesvist vil der herefter være mulighed for personlige møder med borgerne, og som sagt kun efter forudgående aftale med Borgerrådgiveren.

  Hvis du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

  Du kan kontakte følgende Borgerrådgivere:

  • Borgerrådgiver Tanja Kallehauge Hansen: 30 69 61 04
  • Borgerrådgiver Karin Lambert: 30 56 77 51
  • Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard: 40 12 37 41

   Eller send en mail til: borgerraadgiveren@favrskov.dk

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Alle genbrugspladser er åbne. Se åbningstider. 
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

Senest opdateret

11.08.2020
tjoh