You are here

Integrationspolitik

Favrskov Kommunes integrationspolitik sætter rammer og retning for kommunens integrationsindsats.

Integrationspolitikken gælder både for flygtninge og deres sammenførte familie indenfor integrationsperioden. Politikken understøtter også perspektiverne om bedre integration udover integrationsperioden.

Integrationspolitikken bygger på fire temaer:

  1. Integrationsfremmende boligplacering
  2. Hurtigt i job eller uddannelse
  3. Inddragelse af børn og unge i fællesskaberne
  4. Aktivt medborgerskab

 

De enkelte temaer understøtter hinanden og skal således ses i en sammenhæng. For hvert tema er der udarbejdet fokuspunkter, der angiver mål og rammer for de fire temaer i integrationspolitikken.

Integrationspolitikken blev godkendt af byrådet 30. august 2016

Publikationer

Integrationspolitik

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Integrationspolitik

Senest opdateret

26.06.2020
kmaj