You are here

Ældrerådet

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Medlemmer af Ældrerådet

Referater fra Ældrerådets møder

Valg til Favrskov Kommunes ældreråd

Der afholdes ældrerådsvalg 21. november 2017.

Der skal vælges 9 personer til Favrskov Kommunes ældreråd, samt to suppleanter.

Alle personer, der har fast bopæl i Favrskov Kommune og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stille op til ældrerådsvalget.Har du lyst til at stille op som kandidat til ældrerådet, kan du indsende en kandidatanmeldelse. Du finder anmeldelsen her.

 

Kontakt

Nina Thøgersen
Formand
8450 Hammel
Tlf. 86 98 51 54

 

Sekretær for Ældrerådet
Rikke Schjøtt
Tlf. 89 64 21 18
mail: vdrsk@favrskov.dk 

Senest opdateret

15.11.2017
tjoh