You are here

Børne- og ungepolitik

Byrådet godkendte kommunens børne- og ungepolitik 24. juni 2015. Nedenfor kan du læse den.

Børne- og ungepolitikken er et fælles redskab for hele Favrskov Kommune: politikere, ledere, medarbejdere, brugerbestyrelser, forældre, foreninger, virksomheder og andre involverede i børn og unges udvikling.

Børne- og ungepolitikken beskriver de overordnede målsætninger for arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skole, fritid og på børne- og familieområdet. Målsætningerne er udtrykt i fem hjørnesten:

  • Kompetente børn og unge
  • Sunde børn og unge i trivsel
  • Fælles ansvar for læring, trivsel og dannelse
  • Dannelse i fællesskab
  • Støtte i fællesskabet
     

Nedenfor er for hver hjørnesten beskrevet eksempler på vedtagne politikker, lokale initiativer, projekter og tiltag mv. som understøtter realiseringen af målet i Børne- og ungepolitikken. Beskrivelsen spænder således vidt, fra overordnede politikker besluttet af Byrådet til konkrete faglige initiativer på tværs af fagområder.

Eksemplerne er ikke udtømmende. Der er især lokale indsatser, der ikke er beskrevet, som bidrager til at indfri en eller flere målsætninger. Men oversigten giver et godt indblik i flere af de initiativer og projekter, som allerede er med til at understøtte målsætningerne. Oversigten opdateres løbende i takt med, at der igangsættes nye tiltag, projekter mv. og i forbindelse med at nye politikker vedtages.

En del af de beskrevne initiativer og projekter understøtter flere af hjørnestenene. Et eksempel er Fritidspasset til børn og unge, der af afskåret fra at deltage i organiserede fritidsaktiviteter af for eksempel sociale eller økonomiske årsager. Tiltaget er med til at understøtte målsætningerne om fælles ansvar for læring, trivsel og dannelse, sunde børn og unge i trivsel og social støtte tæt på fællesskabet. Ligeledes understøtter etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel både målsætningen om sunde børn og unge i trivsel og målsætningen om fælles ansvar for læring, trivsel og dannelse. Eksemplerne fremhæver også den gensidige afhængighed og de positive effekter, der er mellem de forskellige fagområder i Favrskov Kommune.

Under hver hjørnesten nedenfor præsenteres først eksempler på vedtagne politikker, og dernæst præsenteres eksempler på konkrete tiltag fra de forskellige fagområder. 

De fem hjørnesten

Læs mere her

Senest opdateret

09.04.2019
riz