You are here

Borgerinddragelsespolitik

Borgerne udgør en væsentlig ressource i udviklingen af Favrskov Kommune.

De ressourcer skal udnyttes ved at inddrage borgerne i byrådets initiativer og ved at skabe en aktiv dialog.​ Derfor har Favrskov Byråd ønsket en politik for borgerinddragelse i Favrskov Kommune.

Politikken skal gøre det mere tydeligt, hvordan borgerne inddrages. Og politikken skal anvise metoder og inddragelsesformer, som kan forbedre borgerinddragelsen.

Borgerinddragelsespolitikken blev vedtaget af Favrskov Byråd 30. oktober 2007 - du kan læse den nedenfor. 

Før vedtagelsen arbejdede et udvalg med at formulere forslaget til politikken. Udvalget blev sammensat af repræsentanter fra:

  • Skolebestyrelserne
  • Daginstitutionsbestyrelserne
  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Folkeoplysningsudvalget
  • Ungdomsskolernes bestyrelse
  • Musikskolens bestyrelse
  • Elevrådet ved Favrskov Gymnasium
  • Elevrådene i folkeskolerne 
  • Otte byrådsmedlemmer

Læs mere her

Senest opdateret

22.08.2017
tjoh