You are here

Planudvalget

Planudvalget varetager de kommunale planopgaver.

Planudvalget udarbejder forslag og indstillinger om fysisk planlægning, planstrategi og kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, støttet boligbyggeri, særlige tilladelser og forbud med videre. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor arealudvikling og -anvendelse, fysisk planlægning, byggemuligheder med videre.

Medlemmer af Planudvalget

 

Dagsordener og referater

Se alle dagsordener og referater fra Planudvalget

Senest opdateret

01.09.2021
tjoh