You are here

Den gældende Kommuneplan

Kommuneplanen omfatter de overordnede retningslinjer for byer og det åbne land.

En kommuneplan er byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig indenfor en række områder de næste 12 år. 

Kommuneplanen er rettet mod den fysiske planlægning. Planen kan dermed ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Byrådet vedtog 22. juni 2021 Kommuneplan 2021-32. 

Forslag til Kommuneplan 2021-32 var i  offentlig høring i otte uger indtil 5. marts 2021. Se optagelse af borgermødet i den offentlig høring her (åbner i Youtube)

Hvert 4. år skal kommuneplanen revideres helt eller delvist. Byrådet fastlagde den overordnede retning for en revision med vedtagelse af en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Ved spørgsmål kan Rikke Stæhr Jensen kontaktes.
risj@favrskov.dk
Tlf. 8964 5124

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer

Senest opdateret

28.06.2021
mthi