You are here

Friluftsstrategien

De smukke landskaber, ådale, skove og kulturmiljøer er store aktiver for Favrskov Kommune.

Omgivelserne skaber gode muligheder for et aktivt friluftsliv, som styrker sundhed, velvære og livskvalitet gennem oplevelser i naturen.

Disse kvaliteter ønsker Favrskov Kommune at understøtte med en friluftsstrategi, som sætter fokus på Favrskov som en attraktiv friluftskommune.

Med friluftsstrategien sætter byrådet retning for udviklingen af friluftslivet i de kommende år.

Der udarbejdes en handlingsplan i forlængelse af friluftsstrategien. Handlingsplanen opdateres hvert 2. år, mens friluftsstrategien revideres hvert 4. år.

Den nuværende strategi er blevet forlænget og løber nu fra 2019-2022.


Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Senest opdateret

01.07.2020
tjoh