You are here

Friluftsstrategien

De smukke landskaber, ådale, skove og kulturmiljøer er store aktiver for Favrskov Kommune.

Omgivelserne skaber gode muligheder for et aktivt friluftsliv, som styrker sundhed, velvære og livskvalitet gennem oplevelser i naturen.

Disse kvaliteter ønsker Favrskov Kommune at understøtte med en friluftsstrategi, som sætter fokus på Favrskov som en attraktiv friluftskommune.

Med friluftsstrategien sætter byrådet retning for udviklingen af friluftslivet i de kommende år.

Der udarbejdes en handlingsplan i forlængelse af friluftsstrategien. Handlingsplanen opdateres hvert 2. år, mens friluftsstrategien revideres hvert 4. år.

Den nuværende strategi er blevet forlænget og løber nu fra 2019-2022.

Publikationer

Friluftsstrategien

Friluftsstrategien

Friluftsstrategien skaber sammenhæng mellem forskellige aktiviteter, synliggør eksisterende muligheder samt udnytter og profilerer friluftslivets potentiale. 

Læs mere om visionerne for friluftsstrategien her.  

Friluftsstrategi

Idékatalog

Under processen med udarbejdelse af friluftsstrategien, er der kommet en række konkrete ideer og forslag til udmøntning af friluftsstrategien fra både borgere, foreninger og interesseorganisationer. Idekataloget indeholder en samlet bruttoliste over de konkrete ideer og forslag.

Idékatalog

Handlingsplan

Handlingsplanen er en udmøntning af friluftsstrategiens indsatsområder. Handlingsplanen tager desuden udgangspunkt i de konkrete ideer og forslag til handlinger fra foreninger og borgere i Favrskov Kommune.

Handlingsplan

Senest opdateret

16.12.2019
tjoh