You are here

Frister for sagsbehandling

Byrådet har 24. november 2020 fastsat sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Fristen angiver, hvor lang tid der må gå fra, at kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser til, at kommunen har truffet sin afgørelse.

Oversigten viser sagsbehandlingsfrister for en række sagsområder på det sociale område i Favrskov Kommune.

Hovedparten af fristerne er vedtaget af Byrådet. De frister, der er fastsat i lovgivningen er markeret med en stjerne (*).

Hovedparten af fristerne er fastsat i henhold til § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Det fremgår af denne bestemmelse, at Byrådet skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra kommunen modtager en ansøgning om sociale ydelser til, at kommunen skal have truffet en afgørelse.

Derudover er der for enkelte sagstyper, som ikke er egentlige ansøgningssager, og som dermed ikke er omfattet af bestemmelsen i retssikkerhedsloven, fastsat en sagsbehandlingsfrist. Denne frist regnes fra sagen er fuldt oplyst.

Hvis Favrskov Kommune ikke kan overholde en sagsbehandlingsfrist i en sag, skal kommunen give borgeren skriftlig besked om baggrunden herfor samt om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i den pågældende sag.

Fristerne er som udgangspunkt angivet i dage eller måneder. Fristerne er dog angivet i uger i de tilfælde, hvor det er dette er i overenstemmelse med lovgivningen eller i
vedtagne kvalitetsstandarder. 

Læs alle sagsbehandlingsfrister på det sociale område her

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Senest opdateret

07.12.2020
tjoh