You are here

Frister for sagsbehandling

Byrådet har 24. marts 2015 fastsat sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Fristen angiver, hvor lang tid der må gå fra, at kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser til, at kommunen har truffet sin afgørelse.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, får du besked om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i din sag.   

Fristerne er længere i de sager, hvor sagsgangene er særligt tidskrævende, eller hvor der er særlige dokumentationskrav.

Byrådet skal ikke fastsætte frister på de områder, hvor der i lovgivningen er fastsat en frist.

Oversigt over sagsbehandlingsfrister

Senest opdateret

14.08.2020
tjoh