You are here

Frivilligrådet for Sociale Indsatser

Frivilligrådet for Sociale Indsatser arbejder blandt andet med at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål og opgaver er at:

  • Støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune
  • Komme med forslag til initiativer på området overfor Social- og Sundhedsudvalget
  • Komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger til Social- og Sundhedsudvalget (§ 18 i Lov om Social Service
  • Udarbejde indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)


Udvalget har høringsret i sager om frivilligt socialt arbejde.

Læs mere om retningslinjer for valg til Frivilligrådet:  Retningslinjerne for valg

Læs mere om tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne.


Frivilligrådet for Sociale Indsatser 2018-2019:

Sundhed, Sygdom og Handicap:
Maja Petersen, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Margit Sandvang Larsen, Røde Kors, Hadsten-Hinnerup

Ældre og pensionister:
Else Bendtsen, Danske Seniorer
Karl Johan Fischer Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening

Børn og unge:
Irma Møller, Beredskabsforbundet
Katti Dreier, Kræftens Bekæmpelse
 

Publikationer

Kontakt

Formand for Frivilligrådet
Maja Petersen
Tlf.: 26 59 26 32
Mail: majaap1405@gmail.com

 

Sekretær for Frivilligrådet
Erik Mikkelsen
Tlf.: 21 78 12 81
Mail: ermi@favrskov.dk

Senest opdateret

30.08.2019
tjoh