You are here

Grønt råd

Grønt Råd er et dialogforum med fokus på lokale natur- og miljøforhold.

Grønt Råd er et forum, hvor borgere, foreninger, erhverv og kommune arbejder sammen for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling.

I Grønt Råd kan der deltage én repræsentant for foreninger eller råd med hovedinteresse inden for udvalgte områder.

Derudover er der medlemmer fra Landsbyrådet og Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Teknik- og kulturforvaltningen er repræsenteret med to medlemmer, samt en sekretær.

Medlemmer af rådet

Natur og miljø

Alfred Borg, Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov

Arter og internationale forpligtigelser

Svend Møller Jensen, Ornitologisk forening for Favrskov (DOF, Favrskov)

Skoverhverv

Geert H. de Lichtenberg, Bidstrup Gods, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland, Randers.

Landbrugserhverv (mindre)

Jens Kristensen, Østjysk Familielandbrug

Landbrugserhverv (større)

Christian Jensen, Landboforeningen Kronjylland

Øvrige erhverv

Søren Asp Mikkelsen, Favrskov Erhvervsråd

Grundvand

Klaus H. Pedersen, Vandrådet i Favrskov Kommune

Turisme/Erhverv

Anders Starberg Pedersen, Favrskov kommune

Friluftsliv overordnet

Thorkil Danielsen, Friluftsrådet Region Østjylland

Spejderområdet

Peter B. Laursen, Spejdersamrådet Favrskov Kommune

Jagt

Jørn S. Stovgaard, Jagtforeningerne i Favrskov Kommune

Lystfiskeri

John Eistrøm, Hadsten Lystfiskeriforening

Vandre/cykelruter og –aktiviteter

Søren Westermann, Dansk Cyklistforbund

Obligatoriske

Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen, Søhøjlandet

Steen Hedegaard, Landsbyrådet

Favrskov Kommune

Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur

Katrine Wisgaard, Natur og Miljøchef

Eva Christensen, sekretær Grønt Råd

Mere om Grønt Råd

Kontakt

Favrskov Kommune, Grønt Råd
Favrskov Kommune, Grønt Råd
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 52 27

Senest opdateret

08.01.2019
tjoh