You are here

Øvrige høringer

Se høringer og afgørelser fra de øvrige fagområder.

Her kan du læse høringer og afgørelser på de øvrige fagområder i kommunen.

Du finder alle øvrige høringer i fold-ud-kassen længere nede på siden.

Offentlige høringer

 • Høring af Børne- og Ungepolitikken 2019 - 22

  Byrådet har 26. marts 2019 besluttet, at Børne- og Ungepolitikken 2019-22 – ’Børn og unge der tør’ – sendes i høring.
   

  Se sagen her: Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - høring
   

  Høringssvar bedes venligst sendt til horingbornogskole@favrskov.dk
   

  Høringsfristen er 23. april 2019
   

  Bemærk: Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelige. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i høringssvaret, og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette

   

 • Høring om afgørelse om tildeling af vejret

  Afgørelse om tildeling af vejret efter privatvejsloven §26, stk.2, nr.2

  Offentliggjort 7. december 2018 - høringsfrist 19. januar 2019.

 • Vedr. afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af ny omfartsvej ved Himmerigsskoven i Hinnerup

 • Strækningsanlægstilladelse til forlængelse af Engelbjerggård inkl. bro over Rønbækken og forbindelse til Rønbækvej – godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20

  Favrskov Kommune, Byg og Plan, giver hermed godkendelse til Favrskov Kommune, Trafik og Veje, til etablering af en ny vejstrækning, i form af en ny omfartsvej med en dobbeltrettet cykelsti syd for boligområdet Humlehaven. Omfartsvejen vil udgøre en forlængelse af Engelbjerggård inkl. Bro over Rønbækken. Det nye vejforløb får en længde på ca. 0,78 km.
   

  Godkendelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1 og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land § 4 stk. 1 jævnfør § 2. Godkendelsen er givet på betingelse af, at vejanlægget etableres i overensstemmelse med øvrige tilladelser og godkendelser.  
   

  Klagevejledning

  Godkendelsen efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages. Hvis kommunes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
   

  Se godkendelsen her: Godkendelse efter §20 i NBL - forlængelse af Engelbjerggård

Senest opdateret

07.05.2019
dole