You are here

Honorarer

Den kommunale styrelseslov siger, at byrådet skal oplyse størrelsen på vederlag, byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager.

Oplysningspligten gælder, når byrådsmedlemmer eller ansatte efter valg eller på forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg.

Kun oplysninger om honorarer

Oplysningspligten omfatter kun honorarer (vederlag).
Andre udbetalinger som for eksempel mødediæter, udgiftsgodtgørelse eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er knyttet til varetagelsen af det omhandlede hverv, er ikke omfattet af oplysningspligten.  


Vederlag offentliggøres hvert år

Byrådet skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dets medlemmer, der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv og størrelsen af vederlaget. 


Honorarer og hverv i Favrskov 2018

NavnHvervHonorarets størrelse
Nils BorringMedlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Sundhedsfaglige (under PKA) fra 1. maj 201836.000 kr.
Nils BorringMedlem af bestyrelsen for Væksthus Midtjylland 25.000 kr.
Søren FrandsenFormand for bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S76.200 kr.
Charlotte GreenMedlem af bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S25.400 kr.
Charlotte GreenMedlem af bestyrelsen for Hinnerup Fjernvarme a.m.b.a.15.600 kr.
Flemming NørgaardMedlem af KL’s Børne og Undervisningsudvalg 32.700 kr.
Flemming Nørgaard Medlem af bestyrelsen for Hadsten Varmeværk a.m.b.a.6.900 kr.
Rikke Randrup Skåning Medlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 25.400 kr.
Hanne SmedegaardNæstformand for bestyrelsen Favrskov Forsyning A/S25.400 kr.
Thomas StormMedlem af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S 25.400 kr.

Honorarer fra tidligere år

Se oversigt med honorarer og hverv til byrådsmedlemmer i Favrskov Kommune fra tidligere år

Senest opdateret

08.03.2019
tjoh