You are here

Mød en dagplejer

At være dagplejer er en livsstil

Rikke Løgager har arbejdet som dagplejer de sidste 11 år med base i hjemmet i Hammel. Et job, som både kræver nærvær i de tidlige morgentimer, lange arbejdsdage og familiens opbakning.

Men ikke desto mindre ved Rikke Løgager, at jobbet er det bedste i verden - og det helt rigtige for hende.

Jeg elsker mit job og den tætte kontakt til børnene og deres forældre. Der er tid og rum til at sætte sig ind i det enkelte barns behov. Det betyder også, at vi alle kender hinanden rigtig godt

 

- Rikke Løgager

Der er stor frihed i arbejdet som dagplejer. Du har selv mulighed for at tilrettelægge din dag og fylde de aktiviteter på, du særligt brænder for.

- Vi kan tage i skoven, spise madpakken i haven eller besøge en anden dagplejer i nærheden. Det skaber en god fleksibilitet og gør, at dagene aldrig er ens. Jeg kan forme hverdagen, så den understøtter mine interesser. Jeg har fx stort fokus på udeliv og sund kost. Her henter jeg inspiration hos De Grønne Spirer, der støtter det naturpædagogiske arbejde med blandt andet kursus hos en naturvejleder med fokus på gode aktiviteter for de små, fortæller Rikke Løgager.

Som dagplejer foregår arbejdet meget af tiden hjemme hos dig selv, men du har stadig et stort og nært netværk af andre dagpleje kollegaer. Og dagplejerne er delt ind i små grupper, som jævnligt mødes.

Vi er selvfølgelig meget alene i vores job, men vi er delt ind i nogle små grupper, hvor vi jævnligt mødes. Så der er god mulighed for sparring. Jeg har kendt de fleste af mine kolleger i mange år, og vi har et rigtig godt forhold til hinanden. Der er ikke stor udskiftning, og det siger jo en hel del

 

- Rikke Løgager

Det er sket meget på de 11 år, Rikke Løgager har været i faget.

- Da jeg startede, var der ikke noget, der hed læreplaner. Det er der i dag, og det er godt, synes jeg. På den måde, har vi nogle konkrete mål at sigte efter. Og det er ret frit, hvordan vi arbejder med planerne lokalt hos den enkelte dagplejer. Derudover er der fokus på løbende opkvalificering af vores kompetencer. Det faglige fokus sætter jeg stort pris på, forklarer Rikke Løgager.

At være dagplejer er en livsstil. Du lukker dit hjem op for andre familier, og det stiller krav til dit eget bagland.

- Det er afgørende, at du har din families opbakning, ellers kan det ikke lade sig gøre at være dagplejer. Det har jeg. Og vores familie har haft mange gode oplevelser ved at have de små børn i huset. Faktisk har jeg stadig besøg af nogle af børnene fra det første kuld, jeg havde. Vi har stadig en relation og betyder noget for hinanden - det er en god fornemmelse, slutter Rikke Løgager.  

Det siger lederen: Dorte Gregersen Mørk

 • Hvordan er mulighederne for videreuddannelse?

  Dagplejen i Favrskov har i gennem flere år sat fokus på videreuddannelse - både for dagplejere og dagplejepædagoger.

  Dagplejepædagogerne står for det administrative arbejde i forvaltningen samt rådgiver, støtter og fører tilsyn med dagplejerne.


  Dagplejerne har et årelangt kompetencegivende forløb, hvor de deltager i ugekurserSOSU-skolen med temaer som fx: Anerkendende pædagogik og kommunikation, inkluderende fællesskaber og robusthed.

  Dagplejepædagogerne har arbejdet med kompetenceudvikling - både på individ niveau i forhold til diplommoduler og fælles temaer fx med afsæt i ledelsesgrundlaget i personalegruppen.

 • Hvordan arbejder I i praksis med læreplaner?

  Dagplejernes hverdag er bygget omkring læreplanerne i forhold til mål, aktiviteter og fokus i hverdagen.

  Den enkelte dagplejer planlægger selv hverdagen, og pædagogerne understøtter det via tilsyn og vejledning.

  I fællesskabet med dagplejerne arbejdes der også med læreplaner fx
   i forbindelse med vores temauge, hvor sundhed er på dagsordenen. Senere skal vi arbejde med hygiejne, julearrangementer m.v.

  Vi har derudover forskellige projekter, som understøtter læreplansarbejdet - og kurserne på
  SOSU-skolen er tilrettelagt med afsæt i disse.

 • Hvad er den største styrke i samarbejdet mellem ledelsen og de lokale dagplejere?

  Det er et vilkår i Dagplejen, at der er afstand mellem ledelsen og den enkelte lokale dagplejer. Det giver nogle udfordringer i forhold til nærværende og synlig ledelse, som er svær at praktisere på distancen.

  Vi har igennem flere år etableret forskellige fora, hvor der skabes mulighed for dialog - fx
   LMU, dialoggrupper og fyraftensmøder, hvor ledelsen også deltager. 

  Vi opfordrer gerne dagplejere til at kontakte os på mail og telefon, hvis de har spørgsmål og input - og vi gør det også modsat. 

Senest opdateret

22.08.2017
tjoh