You are here

Mød en social- og sundhedsassistent på et plejecenter

  • Social- og sundhedsassistent Mette Brun Christensen

    Mette Brun Christensen holder af arbejdsdagen på Plejecenter Elmehøj i Hammel.

Mette Brun Christensen er sosu-assistent på Plejecenter Elmehøj i Hammel. Her kommer hun nemlig tæt på borgeren.

Mette har arbejdet på Elmehøj i ni år og holder meget af arbejdsdagen, fordi her er plads til at udvikle sig og bringe alle faglige kompetencer i spil.

- Vi bliver helt tiden fagligt udfordret, fordi beboernes helbred og humør går op og ned. Dér bliver vores observationer og relationer meget vigtige, fordi de kan være med til at finde den rigtige hjælp – om det er ændringer i medicinen eller en ny rutine i hverdagen, fortæller Mette Brun Christensen.

Når tingene bliver svære for en dement, er det også den tætte relation, der kan løse udfordringen. Eksempelvis skulle en beboer til frisør, men havde ikke lyst og blev meget vred.

- Min opgave som sosu-assistent i sådan en situation er at aflede borgeren, have øje for etikken og sørge for, at ingen kommer noget til. Borgeren må gerne sige fra, for det er vigtigt, at borgeren oplever succes, og i den situation bliver relationen mellem beboeren og mig vigtig. Som sosu-assistent skal vi også bagefter dokumentere oplevelsen, så vi kan handle ud fra den en anden gang, siger Mette.

Blanding af praktiske og administrative opgaver

Mette Brun Christensen har en varieret arbejdsdag på Elmehøj, hvor hun både hjælper beboerne med morgenpleje, bad og medicin, men hun har også flere administrative opgaver, da hun er tillidsrepræsentant, forflytningsvejleder, praktikvejleder og vagtplanssuperbruger.

- Når jeg har hjulpet mine beboere om morgenen, er der tit tid til de administrative opgaver om formiddagen, hvor jeg taler med læger, sygeplejersker og andre eksterne samarbejdspartnere. Jeg kan godt lide variationen i mine opgaver og min brede kontakt til andre, forklarer Mette.

Mette er ikke i tvivl om, hvorfor hun har valgt at arbejde på et plejehjem.

- Jeg holder meget af at være på et plejecenter, fordi jeg skal bruge hele min faglighed for at hjælpe nogle af kommunens svageste borgere. Det er afsindigt vigtigt, at de får en god dag hver dag, og det kan jeg hjælpe dem med –  om det er ved at hygge om dem til frokost eller sørge for, at de ikke har smerter. Derudover udfordrer beboerne os fagligt på mange niveauer og på mange områder, så vi skal hele tiden udvikle os. Og så kan jeg godt lide at mine kolleger er tæt på, slutter Mette.

Om at arbejde på et plejecenter

Som social- og sundhedsassistent på et plejecenter arbejder du i gennemsnit 30 - 37 timer om ugen, i dag-, aften-, eller nattevagt. Dine nærmeste kolleger og samarbejdspartnere er centersygeplejersken, øvrige social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, med hvem det er et fælles ansvar at planlægge og yde en individuel tilrettelagt personlig pleje. 

Se alle vores ledige stillinger på favrskov.dk/job

Senest opdateret

01.11.2019
tjoh