You are here

Mød økonomimedarbejderne

Sparring med kollegerne er uvurderlig

På økonomigangen har medarbejderne forskellige faglige profiler - fx cand. merc., cand. oecon., jurist eller HK’er - men fælles for dem alle er, at de arbejder sammen på tværs om opgaver i forvaltningen Job og Økonomi.

- Jeg startede i budgetafdelingen for to år siden, da jeg blev færdig på mit studie. Jeg havde ikke nogle specifikke forestillinger om det at arbejde i en kommune, da jeg startede.  Men nu vil jeg særligt fremhæve den frihed i opgaveløsningen, jeg oplever i mit daglige arbejde og den kompetente sparring, vi har med hinanden, fortæller Jonathan Mik Rabek Thomsen, økonomikonsulent.

Det sociale sammenhold er vigtigt for medarbejderne - men også for ledelsen.

- Vores ledelse er god til at gå forrest med en afslappet tone -  det giver en god stemning. Og når vi får en ny medarbejder, er der altid afsat tid til at vi alle lærer hinanden at kende - både fagligt og socialt

 

- Michael Henriksen, økonomikonsulent i budgetafdelingen

- En god leder er for mig en person, der kan hjælpe mig med mine udfordringer og give mig faglig sparring – også i forhold til den politiske vinkel. Og det oplever jeg hos min leder. Og så går han op i, at vi har det godt med hinanden. Det skal være rart at komme her hver dag, siger Charlotte Wüthrich Møller Jørgensen, der også sidder i budgetafdelingen og arbejder med alt økonomi på dagtilbudsområdet.

I en politisk organisation med mange komplekse opgaver er sparring mellem kollegerne et vigtigt redskab i dagligdagen.

Vi er gode til at hjælpe hinanden, også selv om vi har travlt. Jeg tror, det er en kulturting, at der er overskud til det… Og det er en god fornemmelse, at vi ikke er hinandens konkurrenter, men rent faktisk gerne vil understøtte hinanden

 

Sanne Svendsen, udbudsjurist

Der er enighed om, at der skal være plads til både faglig og personlig udvikling på arbejdspladsen – noget som understøttes fint i en mindre kommune som Favrskov.

- I en lille kommune som vores, får jeg lov til at sidde med mange blandede opgaver. Og det giver en helhed og alsidighed, som er interessant. Vi er ikke super specialiserede, men det giver en mere spændende hverdag. Jeg ser mit arbejde få liv på en anden måde, fortæller Charlotte Wüthrich Møller Jørgensen.

Og hvordan med fordommene - er du en tør kiks, fordi du har valgt en kommunal arbejdsplads?  

- Nogle tror måske, at vi er tørre eller kedelige – men vi er faktisk ret sjove! Og så er vi også en del unge ansat, forklarer Charlotte Wüthrich Møller Jørgensen, mens Sanne Svendsen supplerer:   Der var en fordom på universitetet om, at det er bløde kvinder, der gerne vil gå tidligt, som arbejder på kommunen. Det kan jeg godt afkræfte!

Det siger lederen: Søren Vestergaard

 • Hvad er mulighederne for videreuddannelse?

  Der er gode muligheder for videreuddannelse. Vi prioriterer videreuddannelse inden for økonomistyring på de forskellige kommunale områder.

  Medarbejderne deltager også indimellem i uddannelsesforløb omkring mere personlige kompetencer eller projektledelse.

  Herudover holder vi i afdelingen en årlig udviklingsdag – ofte med fokus på rollen som konsulent og vores evne til at kommunikere.

 • Hvad er dine tanker om work-life-balance?

  Balance er helt afgørende.

  Vi skal levere, når der skal leveres – og vi skal være fleksible og yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.

  Men vi skal også koble af fra arbejdet og lade batterierne op.

  Der er generelt gode muligheder for at tilrettelægge sit arbejde fleksibelt i forhold til familie og fritidsinteresser.

 • Hvad er afdelingens største udfordring og styrke?

  Vores største udfordring er, at kommunernes økonomi bliver strammere og strammere. Det stiller store krav til os som økonomikonsulenter. Især når vi arbejder med fagområder eller institutioner, der har svært ved at overholde budgetterne. Herudover bliver vi tit udfordret i spændingsfeltet mellem økonomi, faglighed og politik. Og heldigvis har vi masser af udfordringer – hver dag

  Vores største styrke er vores faglighed. Den er fundamentet for afdelingen.

  Og så synes jeg, at vi har en både sjov og hyggelig afdeling med plads til at grine sammen.

Senest opdateret

07.09.2017
tjoh