You are here

Samarbejde og trivsel

MED - en vej til samarbejde og trivsel.

’MED’ er en forkortelse for medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse på ledelsens beslutninger.

I praksis betyder det, at ledelsen og medarbejderne samarbejder om at føre kommunens mål ud i livet og om at sikre et sundt arbejdsmiljø både for medarbejdere og ledere.

Samarbejdet foregår gennem MED-organisationen, som er kommunens samarbejdsorgan - akkurat som et samarbejdsudvalg på en privat arbejdsplads.

Organiseringen

MED-organisation i Favrskov Kommune består af tre lag:

  • HMU, som er Hoved-MED-udvalg og det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Deres opgave er at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i Favrskov
     
  • SMU, som er Sektor-MED-udvalg. SMU implementerer de politikker og retningslinjer, som HMU udstikker og kan også udarbejde egen retningslinjer. SMU er bindeled mellem arbejdspladsens LMU’er og HMU
     
  • LMU, som er Lokal-MED-udvalg under de forskellige SMU’er. De enkelte LMU’er implementerer politikker og retningslinjer udstukket af HMU/SMU og kan også udarbejde egen retningslinjer

 

Senest opdateret

22.08.2017
tjoh