You are here

Kommuneplan

Kommuneplanen omfatter de overordnede retningslinjer for byer og det åbne land.

Favrskov Byråd vedtog den 19. december 2017 Kommuneplan 2017-29.

En kommuneplan er byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig indenfor en række områder de næste 12 år. 

Kommuneplanen er rettet mod den fysiske planlægning. Planen kan dermed ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Senest opdateret

08.02.2018
mthi