You are here

Kommuneplan

Kommuneplanen omfatter de overordnede retningslinjer for byer og det åbne land.

Favrskov Byråd vedtog den 19. december 2017 Kommuneplan 2017-29.

En kommuneplan er byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig indenfor en række områder de næste 12 år. 

Kommuneplanen er rettet mod den fysiske planlægning. Planen kan dermed ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land

Kommuneplan 2021-32

Forslag til Kommuneplan 2021-32 forventes behandlet i Byrådet i december 2020.

Hvert 4. år skal kommuneplanen revideres helt eller delvist. Byrådet fastlagde den overordnede retning for en revision med vedtagelse af ”Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2030+”

Indtil 17. april 2020 var det muligt, at komme med ideer og forslag til ændringer af kommuneplanen. Der indkom i alt 14 ideer og forslag. De indgår i det videre arbejde og bliver behandlet ved vedtagelse af ”Forslag til Kommuneplan 2021-32”

Ved spørgsmål til processen kan Rikke Stæhr Jensen kontaktes.
risj@favrskov.dk
Tlf. 8964 5124

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer

Senest opdateret

12.08.2020
mthi