You are here

Mød en skoleleder

Helle Klejs er skoleleder på Rønbækskolen.

Jeg startede som skoleleder på Rønbækskolen i august 2015, og kom fra en stilling som viceskoleleder i Aarhus. Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer og blev i juni 2015 færdig med min DOL-uddannelse. 

Jeg er stadig ved at finde mig til rette her, for der er selvfølgelig meget, der er nyt. 78 ansatte refererer til mig, så er der masser af ansigter at få styr på. Jeg er på besøgsrundtur i alle skolens klasser, så jeg både kan hilse på eleverne og se lærere og pædagoger i deres rette element.

Er der forskel på at arbejde i Favrskov i forhold til en større kommune?

Når du arbejder som skoleleder i Favrskov, er du tæt på forvaltningen - både skolechefen og politikerne. Det betyder også, at du er tættere på de steder, hvor beslutningerne træffes.

I mine øjne er det positivt, for du får både god rygdækning, støtte og indflydelse, og det er nemt at få kontakt til de personer, som kan hjælpe dig videre, hvis du har et problem. Udfordringen kan på den anden side være, at mange har en mening om det, du laver.

Hvad overraskede dig mest, da du blev ansat?

Der er en stor social kapital her trods et øget arbejdspres. Alle ansatte er meget hjælpsomme og ansvarlige - både i forhold til deres arbejde og i forhold til hinanden.

Jeg har oplevet meget lidt modstand i forhold til min ledelse. Det skyldes med sikkerhed flere ting, men blandt andet at der er en positiv samarbejdende kultur her. Der er en samhørighed mellem ledelse og medarbejder, og jeg oplever en stor anerkendelse af den ledelsesmæssige opgave. Alt i alt giver den gensidige forståelse en god ligeværdighed.  

Hvordan har du oplevet din første tid i Favrskov?

Jeg har fået en fantastisk modtagelse af både medarbejdere og ledelse. Ingen tvivl om det.

Men som nyansat er der bare altid mange ting at forholde sig til! Jeg har haft mange dage ude af huset i forbindelse med diverse kurser og intro-arrangementer. Jeg kunne godt have brugt mere tid til fordybelse og nærvær.

Det er en stor hjælp, at jeg har en mentor, som også er skoleleder. Hende kan jeg løbende sparre med om daglige udfordringer. Vores snakke giver blandt andet en forståelse for de organisatoriske finurligheder, som kan være gode at kende til i det daglige arbejde.

Hvad giver dig energi i dit arbejde?

Det giver mig energi at diskutere struktur og pædagogik med mine kolleger og medarbejderne – og at mærke deres engagement.

Det er også utrolig motiverende at være ude i klasserne sammen med børnene og opleve lærere og pædagoger udfolde sig.

Hvad er god ledelse for dig?

Den gode relation er afgørende for mig. Og jeg vil gerne skabe det allerbedste fundament for mine medarbejdere.

Mit job er at sørge for, at de kan være den bedste udgave af sig selv, så de skaber de rette betingelser for børnenes udvikling. Børnene skal være i centrum og skal trives både fagligt og socialt. For det er vores fornemmeste opgave at skabe robuste og livsduelige børn.

Det siger skolechefen: Hans Jørgen Nielsen-Kudsk

 • Hvordan er dine tanker om udmøntningen af skole- og arbejdstidsreformen?

  I arbejdet med udmøntningen af skole- og arbejdstidsreformen har dialog, åbenhed, respekt og ordentlighed været vores omdrejningspunkter.


  Derfor har det også være afgørende for os at inddrage medarbejderne i arbejdet med udmøntningen af reformen. Vi udarbejde sammen dokumentet ’Læring Trivsel og Samarbejde - Folkeskolereformen i Favrskov Kommune’, hvor du kan læse mere uddybende om vores konkrete tanker og planer.

  I arbejdet med reformen ligger vi meget i forlængelse af Folketingets oplæg til de generelle indsatser:

  • En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
  • Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
  • Få klare mål og regelforenklinger

  Også i forhold til arbejdstidsreformen er dialogen afgørende. Sammen med de faglige organisationer har vi derfor lavet et fælles værdipapir, som beskriver, hvordan arbejdet og samarbejdet på skolerne i Favrskov skal foregå. 

  Her kan du blandt andet læse, at:

  • Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal skabe en attraktiv og effektiv arbejdsplads med gode rammer for skolens samlede virksomhed og udvikling
  • Gennem dialogen inddrages medarbejderne og får indflydelse på varetagelse af arbejdsopgaven
  • Den pædagogiske ledelsesopgave er centralt placeret i ledelsen 

  Derudover har vi arbejdet målrettet på at skabe gode medarbejderpladser på skolerne, så forholdene er i orden, når de ansatte ikke underviser. Det betyder også, at vi forholder os aktivt til skolernes APV’er, så vi kan sætte ind, hvor der er brug for det.    

 • Hvordan arbejder Favrskov med at skabe unikke profiler på skolerne?

  Reformen åbner blandt andet op for, at de enkelte skoler får bedre mulighed for at tilpasse undervisningen, så den enkelte elevs talenter, interesser og behov tilgodeses bedst muligt - og så den enkelte skole kan arbejde mere målrettet med unikke fagprofiler.


  I praksis betyder det fx at Østervangskolen har stort fokus på naturfag gennem hele skoleforløbet, og at Skovvangskolen tilbyder en idrætslinje.  

 • Hvilke muligheder er der for efteruddannelse for skolelederne/-ledelsen?

  Vi har løbende fokus på at udvikle de ansattes kompetencer. I øjeblikket gennemgår vores skoleledelse et forløb sammen med UCNAct2Learn, hvor der er fokus på kollaberativ og distribueret ledelse med understøttende værktøjer som fx læringssamtaler på alle niveauer i skolevæsenet.


  Og derudover er DOL-uddannelsen, Den Offentlige Lederuddannelse, en mulighed, hvis du ønsker at styrke dine kompetencer som leder inden for det offentlige. 

Senest opdateret

31.10.2019
tjoh