You are here

Mød medarbejderne i Jobcenteret

Glæden ved at gøre en forskel

I Jobcenter Favrskov er der plads til sort humor og gode grin, selv om tempoet er højt, og en stram lovgivning nogle gange kan være en udfordring.

Medarbejderne sidder på forskellige områder og har vidt forskellige kompetencer, men de er gode til at assistere hinanden på tværs af afdelinger, og det er en stor fordel, mener de selv.

Vores forskellige fagligheder giver en god palet, som supplerer hinanden godt.   Den faglige sparring er en stor fordel og giver os en god alsidighed, når vi skal hjælpe borgerne

- Annie Julie Carøe Kjeldsen, socialformidler

Fælles for medarbejderne er, at arbejdsmiljø er vigtigt, og derfor bliver den gode stemning mellem kolleger og en klar og synlig ledelse vægtet højt i Jobcentret.

- Jeg har et udadvendt job, men hvis man kommer i problemer, så er der altid hjælp og opbakning fra både leder og kolleger, så man er aldrig bange for at træffe beslutninger. Det giver arbejdsro, at vi ved, at der bliver taget fat om nældens rod, hvis der er vanskeligheder, siger virksomhedskonsulent Dorte Tækker.

Vi er meget opmærksomme på hinanden, og der bliver draget omsorg, hvis man hænger lidt på jobbet. Og så er her er en dejlig humor, som nok er lidt sort

- Anne-Marie Erikstrup Hansen, socialrådgiver

En af udfordringerne i Jobcentret er, at man skal arbejde med en kompliceret lovgivning og lidt stringente regler.

- Jeg har primært arbejdet i det private, så det er mere stift at være offentligt ansat, men det er vilkårene, og vi har heldigvis lydhørhed for at få vores egne input igennem, forklarer Vibeke Ranch, arbejdsmarkedskonsulent.  

Der er et højt aktivitetsniveau i Jobcentret, og hverdagen kan være meget travl, men følelsen af, at man gør en vigtig forskel er med til at give den gode følelse i maven hos medarbejderne.

Jeg har det her job, fordi jeg vil gøre en forskel. Det gør mig glad, når jeg enten kan hjælpe en borger eller en kollega. Jeg har aldrig fået klager, selv om jeg uddeler sanktioner

- Maryam Nozar Tayeb, socialrådgiver

- Det er med rette, at vi har et ry for at have et godt arbejdsmiljø på Jobcenter Favrskov. Det går over stok og sten, men der altid plads til et godt grin, jobkonsulent Inge Kirk.  

Det siger lederne: Maj-Britt Merrild & Trine Koue

 • Hvad er den største styrke på jeres arbejdsplads?

  - En stor styrke på Jobcenter Favrskov er en høj grad af faglighed og forskellighed i medarbejderprofilerne. Vi har et godt arbejdsmiljø med stor selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen, siger Trine Koue.

  - Vores styrker opleve jeg som faglighed, rummelighed, humor, medindflydelse, arbejdsglæde og udvikling, fortæller Maj-Britt Merrild.

 • Hvilke muligheder er der for videreuddannelse hos jer?

  - Det er svært at sige noget generelt om uddannelsesmulighederne hos os. Vi støtter selvfølgelig uddannelse og opkvalificering i det omfang det giver mening i forhold til vores konkrete opgaveløsning, men vi har ikke en overordnet uddannelses- eller kompetenceudviklingsplan, forklarer Trine Koue.


  Maj-Britt Merrild supplerer: 
  Hos os arbejder vi med fælles kompetenceudvikling indenfor relevante arbejdsområder.

   

   

 • Hvad er jeres tanker om work-life-balance?

  - Vi fokuserer på, at der er fleksibilitet for den enkelte i pressede periode af livet. Også en synlig ledelse, som hjælper med prioritering af opgaverne, er med til at skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, siger Maj-Britt Merrild.


  - Det er vigtigt for os at skabe en god work-life-balance. Det gør vi blandt andet ved fokus på fordeling af sager og ved at hjælpe de kolleger, der oplever sig særligt pressede. Ledelsesmæssigt prioriterer vi gerne i forhold til opgaveløsningen, så det er tydeligt for medarbejderne, at ansvaret for prioriteringen af sager, i situationer med stort arbejdspres, er ledelsens - og ikke noget, den enkelte medarbejder skal bekymre sig om, forklarer Trine Koue.

Senest opdateret

22.08.2017
tjoh