You are here

Landmandslegater

Favrskov Kommune bestyrer to private legater til fordel for landmænd, der har bopæl i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune bestyrer to private legater til fordel for landmænd, der har bopæl i Favrskov Kommune.

Formålet med legaterne er blandt andet at støtte landmænd, der er ramt af sygdom, ulykke eller på anden måde er kommet i nød. Herudover gives der også støtte til landmænd, som ved flid og sparsommelighed har vist, at de kan og vil udvikle deres virksomhed.

Der kan ansøges om op til 30.000 kr.

For at komme i betragtning til legaterne skal du opfylde nogle kriterier: 

Niels Peder Kristensens Legat for landmænd 

 • Kan søges af nuværende og tidligere landmænd, der er ramt af sygdom og uheld, er under uddannelse eller på anden måde har økonomiske udfordringer.


Boelsmand Jens Larsen, Mølballes Mindelegat 

 • kan søges af landmænd, som ved flid og sparsommelighed har vist, at de kan og vil udvikle deres virksomhed, eller til en person af samme kvalifikationer, som ved sygdom er kommet i vanskeligheder.

 • Legatet skal fortrinsvis anvendes til køb af fast ejendom, eller bevarelse af fast ejendom i forbindelse med sygdom. Der kan dog også uddeles til andre formål.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gry Christensen, juridisk konsulent i Sekretariatet for Job og Økonomi. Tlf.nr. 23 61 83 57. Du kan også skrive til os via digital post (e-Boks).


Ansøgninger vurderes løbende.

Du kan læse mere om kriterierne og ansøgningsproceduren til de to landmandslegater nedenfor 

Landmandslegater

 • Niels Peder Kristensens Legat for landmænd

  Favrskov Kommune bestyrer nogle private legater, herunder forhenværende gårdejer af Thorsø Niels Peder Kristensens legat for landmænd. Legatet blev stiftet i 1987 i henhold til bestemmelserne i afdøde forhenværende gårdejer Niels Peder Kristensens testamente.

   

  Legatets formål

  Legatets formål er at yde økonomisk støtte til enlige landmænd og landmandsfamilier, der er kommet i nød og har behov herfor.  Hvem kan ansøge

  Legatet har vide rammer og kan søges af enlige landmænd og landmandsfamilier, fx landmænd, der er ramt af sygdom og uheld, er under uddannelse eller landmænd, der er holdt op med at arbejde som landmænd.


  For at komme i betragtning til legatet skal du have bopæl i Favrskov Kommune.


  Det er også en betingelse for at modtage midler fra legatet, at landbruget drives som enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet virksomhed. Der kan efter legatet ikke ske uddeling til landbrug, der drives som juridisk selskab, heller ikke foreninger uanset at de fx drives af frivillige.


  Uddelinger fra legatet er skattefri for modtageren, hvis de årlige ydelser ikke overstiger 10.000 kr. Overstiger beløbet 10.000 kr. årligt medregnes den værdi, der overstiger 10.000 kr. til den skattepligtiges indkomst.


  Hvis du modtager 30.000 kr. i tildeling, vil det altså kun være de 10.000 kr. der er skattefrie. Du skal selv indberette modtagelsen af legatet til SKAT.  Ansøgningsprocedure

  Du kan søge om midler fra Niels Peder Kristensens Legat for landmænd digitalt her 


  Hvis du ikke har mulighed for at ansøge digitalt, kan du aflevere eller sende et brev til vores adresse, som fremgår nedenfor. Du finder ansøgningsblanketten her  


  Favrskov Kommune
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup


  Du må meget gerne mærke kuverten ”vedr. legater - til Job og Økonomi”.


  Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, cpr.nr, beløb til ansøgning (max 30.000) samt begrundelse for ansøgning.


  Ansøgninger vurderes løbende, og du kan som regel forvente at få svar senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.  Behandling af personoplysninger

  Favrskov Kommune skal oplyse dig om, at der i forbindelse med din legatansøgning behandles personoplysninger om dig.


  Ved at indsende din ansøgning, giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger.


  Vi indhenter ikke yderligere oplysninger, end dem, du selv afgiver i forbindelse med ansøgningen. Hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne behandle sagen, vil vi kontakte dig.


  Din ansøgning bliver journaliseret i vores sags-system, og det er bl.a. til dette formål, at vi skal bruge dit cpr.nr (identifikation). Vi bruger også dit cpr.nr. til at skrive til dig via digital post (e-Boks).


  På sagen vil der blive journaliseret yderligere korrespondance i sagen, herunder bevillings – eller afslagsskrivelse.


  Du kan læse mere om Favrskov Kommunes politik for behandling af personoplysninger her


  Du kan fx læse om dine rettigheder som registreret i Favrskov Kommune, herunder din ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du kan også læse om vores databeskyttelsesrådgiver, og hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Hvis du har spørgsmål til legatet, kan du kontakte:


  Gry Christensen, juridisk konsulent Sekretariatet for Job og Økonomi.
  Tlf.nr. 23 61 83 57.
  Du kan også skrive til os via digital post (e-Boks).

 • Boelsmand Jens Larsen, Mølballes Mindelegat

  Favrskov Kommune bestyrer en række private legater, herunder Boelsmand Jens Larsen Mølballes Mindelegatet. Legatet blev stiftet i 1972 i henhold til bestemmelserne i afdøde Jens Christian Marinus Larsens testamente.  Legatets formål 

  Legatets formål er at yde økonomisk støtte til landmænd i Favrskov Kommune.

   

  Hvem kan ansøge?

  Det fremgår af legatets bestemmelser, at legatet kan søges af landmænd, som ved flid og sparsommelighed har vist, at de kan og vil udvikle deres virksomhed, eller til en person af samme kvalifikationer, som ved sygdom er kommet i vanskeligheder.


  Legatet skal fortrinsvis anvendes til køb af fast ejendom, eller bevarelse af fast ejendom i forbindelse med sygdom. Der kan dog også uddeles til andre formål.


  For at komme i betragtning til legatet skal du have bopæl i Favrskov Kommune.


  Det er også en betingelse for at modtage midler fra legatet, at landbruget drives som enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet virksomhed. Der kan efter legatet ikke ske uddeling til landbrug, der drives som juridisk selskab, heller ikke foreninger uanset at de fx drives af frivillige.


  Uddelinger fra legatet på grund af sygdom er skattefri for modtageren, hvis de årlige ydelser ikke overstiger 10.000 kr. Overstiger beløbet 10.000 kr. årligt medregnes den værdi, der overstiger 10.000 kr. til den skattepligtiges indkomst.


  Hvis du modtager 30.000 kr. i tildeling, vil det altså kun være de 10.000 kr. der er skattefrie – og kun, hvis midlerne tildeles som følge af sygdom. Du skal selv indberette modtagelsen af legatet til SKAT.

   

  Ansøgningsprocedure

  Du kan søge om midler fra Boelsmand Jens Larsen, Mølballes Mindelegat digitalt her 


  Hvis du ikke har mulighed for at ansøge digitalt, kan du aflevere eller sende et brev til vores adresse, som fremgår nedenfor. Du finder ansøgningsblanketten her.
   

  Favrskov Kommune
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup


  Du må meget gerne mærke kuverten ”vedr. legater - til Job og Økonomi”.


  Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, cpr.nr, beløb til ansøgning (max 30.000) samt begrundelse for ansøgning.


  Ansøgninger vurderes løbende, og du kan som regel forvente at få svar senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.  Behandling af personoplysninger

  Favrskov Kommune skal oplyse dig om, at der i forbindelse med din legatansøgning behandles personoplysninger om dig.


  Ved at indsende din ansøgning, giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger.


  Vi indhenter ikke yderligere oplysninger, end dem, du selv afgiver i forbindelse med ansøgningen. Hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne behandle sagen, vil vi kontakte dig.


  Din ansøgning bliver journaliseret i vores sags-system, og det er bl.a. til dette formål, at vi skal bruge dit cpr.nr (identifikation). Vi bruger også dit cpr.nr. til at skrive til dig via digital post (e-Boks).


  På sagen vil der blive journaliseret yderligere korrespondance i sagen, herunder bevillings – eller afslagsskrivelse.


  Du kan læse mere om Favrskov Kommunes politik for behandling af personoplysninger her


  Du kan fx læse om dine rettigheder som registreret i Favrskov Kommune, herunder din ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du kan også læse om vores databeskyttelsesrådgiver, og hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.


  Hvis du har spørgsmål til legatet, kan du kontakte:


  Gry Christensen, juridisk konsulent Sekretariatet for Job og Økonomi.
  Tlf.nr. 23 61 83 57.
  Du kan også skrive til os via digital post (e-Boks).

Kontakt

Job og Økonomi
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Senest opdateret

28.05.2020
kmaj