You are here

Valg i Favrskov Kommune

Valghandlinger i Danmark

Når der er valg og folkeafstemninger, kan du stemme i god tid med en brevstemme. Du finder yderligere information om en valghandling på denne side, når der er et aktuelt valg, fx. folketingsvalg, Kommunal- og Regionsrådsvalg, folkeafstemning eller valg til Europa Parlamentet.

Når der er udskrevet valg, kan du brevstemme i Borgerservicecentret i Hinnerup eller på ét af kommunens fire biblioteker.
Du kan kun afgive brevstemme på bibliotekerne i bibliotekernes bemandede åbningstid, da brevstemmeafgivning kræver, at personalet er til stede.

Husk at medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller dit valgkort, hvis du har modtaget det.

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan du brevstemme hjemme.

Er det tilfældet, skal du sende en ansøgning til Borgerservicecentret i Hinnerup. Ansøgningsskemaet er først tilgængeligt, når der er udskrevet et valg.

Du kan blive optaget på folketingsvalglisten, så du kan stemme til valg i Danmark, hvis du har dansk statsborgerskab / indfødsret, men opholder dig i udlandet. Ansøgningsskemaet finder du via den røde selvbetjeningsknap herunder.

Se en oversigt med de 25 byrådsmedlemmer, der udgør Favrskov Byråd fra 2018-21

Se det samlede resultat af kommunalvalget 2017

Se det nye regionsråd 2018-21 i Region Midtjylland

Se også det samlede resultat af regionsrådsvalget 2017

Mere om valg

 • Hvem har stemmeret?

  Som udgangspunkt har alle danske statsborgere over 18 år med fast bopæl i Danmark ret til at stemme.

  Du kan stemme, hvis du:

  • har dansk statsborgerskab/indfødsret
  • har fast bopæl i Danmark
  • hvis du er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller hvis du uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjort")


  Alle er valgbare til byrådet, hvis de senest mandag 9. oktober 2017 kl.12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen om varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.


  Valgret til Ældrerådsvalg 2017

  Enhver som på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

   

 • Valgsteder


  Du kan se de 14 valgsteder i Favrskov Kommune på nedenstående link. På kortet finder du også adresserne på de enkelte valgsteder.​


  Vis valgsteder i Favrskov Kommune på et større kort.

 • Sådan kan du brevstemme

  I Favrskov Kommune kan du brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid.

  Du kan brevstemme i perioden fra tirsdag 10. oktober 2017 til fredag 17. november 2017 - kl. 16.00.

  For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).

  Du kan læse mere om valg og afgivning af brevstemme på Valg OIM.dk

 • Valgkort

  Du modtager dit valgkort med posten

  Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse.

  Hvis du er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune, modtager du også et valgkort til Ældrerådet.
   

  Du kan se, hvor du skal stemme på dit valgkort

  På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted) og eventuelt, hvilket valgbord du skal gå hen til på selve valgdagen.
   

  Valgkortet er dit adgangskort til valget

  På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret dine stemmesedler samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.


  Når du har fået dine stemmesedler, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlen skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.
   

  Har du ikke modtaget dit valgkort

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. 
  Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.

   

  Forkerte oplysninger på dit valgkort

  Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

   

 • Digitale valglister og kortere kø

  For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister.

  På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.


  Valgfrit stemmebord

  Når du ankommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.


  Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen. Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.


  Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet 21. november 2017, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

 • Valgresultater

  Se eller gense valgresultater fra tidligere valg i Favrskov Kommune:

   

  Valgregsultater 2017

  Valgresultater 2015

  Valgresultater 2014


  Valgresultater 2013


  Valgresultater 2011

 • Ændring af afstemningssted

  Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten.

  Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.


  Du kan tidligst søge om at stemme på et andet afstemningssted fra fire uger før et valg. Du skal bruge blanketten "Ansøgningsblanket til overførsel til andet afstemningssted".  Blanketten er først tilgængelig, når der er et aktuelt valg. Kommunen skal have din begrundede ansøgning senest 14 dage før et valg.


   

 • Ophængning af valgplakater

  Reglerne betyder blandt andet, at du ikke skal søge om tilladelse til at sætte valgplakater op, hvis de ikke er større end 0,8 m.

  Du må hænge valgplakater op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

  Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v. op, skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune: vejdrift@favrskov.dk 

  Har du spørgsmål til ophængning af plakater, er du velkommen til at kontakte Trafik og Veje på 89 64 10 10

  Der gælder ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Læs mere om reglerne i Lov om offentlige veje eller Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

  Se Vejdirektoratets materiale her:

 • Officielle valgsider

 • Generelt om valg

  Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.


  Valg til Folketinget

  18. juni 2015 var der valg til Folketinget, og den dag blev der valgt 179 medlemmer til Folketinget. Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.


  Valg til byråd og Regionsråd

  Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere.  Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.
   
  På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:


  Valg til Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.
   
  Danmark har 13 pladser i Europa-Parlamentet.
   
  På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet.


  Folkeafstemning

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

20.03.2018
akl