You are here

Letbanen til Favrskov

Planerne for letbanen i Favrskov.

De seneste år er trængslen på vejnettet ind til og i Aarhus steget markant, og i myldretiden er lange bilkøer på indfaldsvejene blevet et hverdagssyn.

De mange pendlere fra Favrskov Kommune og øvrige trafikanter i Aarhus har derfor behov for et bedre kollektivt trafiksystem, der kan fungere som et reelt alternativ til privatbilismen i både rejsetid og tilgængelighed.

Både Favrskov og Aarhus kommuner har en vision om at være med til at etablere et effektivt kollektivt trafiksystem i Østjylland, der sikrer gode og direkte forbindelser til de største rejsemål for både den interne og eksterne trafik i Aarhus.

Etableringen af en letbane vil bidrage til opfyldelsen af denne vision.

Læs mere om letbanen i Hinnerup Midtbyplan

Senest opdateret

07.12.2020
tjoh