You are here

Mad- og måltidspolitik

Favrskov Byråd godkendte i februar 2020 en ny mad- og måltidspolitik.

Mad- og måltidspolitikken, som har overskriften ”Sammen om mad og måltider”, indeholder en vision og tre temaer. Den tager udgangspunkt i sundhedspolitikken og værdighedspolitikken og skal medvirke til, at borgerne kan leve et sundt liv.

Politikken sætter rammen for Favrskov Kommunens arbejde med mad og måltider for voksne borgere på social- og sundhedsområdet, fx borgere på plejecentre, væresteder, botilbud og borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Mad- og måltidspolitikken vil blive udmøntet gennem en række forskellige indsatser. Blandt indsatserne kan nævnes systematisk screening af borgerne for ikke planlagt vægttab eller vægtøgning - blandt andet med fokus på afdækning af særlige behov i forbindelse med tygge- og synkebesvær.

Der arbejdes for eksempel med at udarbejde lokale retningslinjer for de fysiske og sociale rammer i forbindelse med måltidet og med, at menuplanerne afspejler sæsonens råvarer med brug af økologiske råvarer. Du kan læse mad- og måltidspolitikken herunder.

Publikationer

Senest opdateret

12.08.2020
mbdm