You are here

Strategi for sprog, læsning og skrivning

Et varieret sprog øger børn og unges mulighed for at blive forstået og forstå omverdenen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere.

I den forbindelse er det af afgørende betydning at sikre børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer.

Læs hele vores strategi for sprog, læsning og skrivning​ her.

Sprogpjece for 0-3 årige

Sprogpjece for 3-6 årige

Læs mere om hjælp til ordblinde grundskoleelever i Favrskov

Senest opdateret

19.05.2021
riz