You are here

Sundhedspolitik

Byrådet har 26. januar 2016 godkendt en sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-21.

Sundhedspolitikken indeholder en vision, nogle bærende principper samt en række temaer for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Sundhedspolitikken har overskriften 'Sammen skaber vi sundhed', da et godt samspil med borgere, pårørende, frivillige, foreninger og øvrige samarbejdspartnere er afgørende for sundhedsindsatsens succes. 

Visionen er, at Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. 

Sundhedspolitikkens fem temaer er:

  • Sunde børn og unge i trivsel
  • Mere sundhed for alle
  • Mere sundhed i det nære
  • Sammen om sunde arbejdspladser
  • Et aktivt liv i et sundt miljø
 
Forslaget til sundhedspolitik har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i Favrskov Kommune.
 
Du kan læse sundhedspolitikken for Favrskov Kommune nedenfor under 'Publikationer'. 
 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med en række faglige anbefalinger til kommunerne

Pakkerne skal hjælpe os med at prioritere og udvikle arbejdet med forebyggelse i Favrskov Kommune.

Publikationer

Senest opdateret

13.01.2021
anoa