You are here

Sundhedspolitik

Byrådet godkendte 26. januar 2016 en ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19.

Sundhedspolitikken indeholder en vision, nogle bærende principper samt en række temaer for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Sundhedspolitikken har overskriften 'Sammen skaber vi sundhed', da et godt samspil med borgere, pårørende, frivillige, foreninger og øvrige samarbejdspartnere er afgørende for sundhedsindsatsens succes. 

Visionen er, at Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. 

Sundhedspolitikkens fem temaer er:

  • Sunde børn og unge i trivsel
  • Mere sundhed for alle
  • Mere sundhed i det nære
  • Sammen om sunde arbejdspladser
  • Et aktivt liv i et sundt miljø
 
Forslaget til sundhedspolitik har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i Favrskov Kommune.
 
I foråret 2016 udarbejder Social og Sundhed en handleplan for 2016-17, der skal udmønte den nye sundhedspolitik. 
 
Du kan læse sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19 lige nedenfor under 'publikationer'. 
 

Sundhedsforum

Som et led i udviklingen af sundhedspolitikken har Favrskov Kommune nedsat et sundhedsforum. 

Sundhedsforum er sammensat af politikere, ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Sundhedsforums opgaver er at:

  • Stille forslag til videreudvikling af sundhedspolitikken
  • Drøfte kommende prioriteringer
  • At medvirke i opfølgningen på de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken og konkrete mål i handlingsplaner

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med en række faglige anbefalinger til kommunerne. 

Pakkerne skal hjælpe os med at prioritere og udvikle arbejdet med forebyggelse i Favrskov Kommune.

Publikationer

Senest opdateret

26.09.2017
ermi