You are here

Ny fællessti i Foldby-Korsholm-Norring

Projektet indebærer, at der bliver etableret fællesstier gennem Norring, Korsholm og Foldby

OPDATERING: Fællesstien er anlagt. Det fejres med indvielsesfest lørdag d. 26. september kl. 15.

Vi gør opmærksom på, at kommunen maler selvlysende ”Vis hensyn"-logoer i asfalten for at huske cyklister og gående på at passe ekstra godt på hinanden på den nye fællessti .

Cykelstiprojektet i Foldby–Norring omdanner fortovet og den eksisterende cykelstrimmel til ensrettede fællesstier i begge vejens sider. Derved bliver fællesstien bredere end det eksisterende fortov, da vejbanes nuværende cykelstrimlen inddrages i fællesstien. 

Desuden indeholder projektet etablering af hævede flader udfor Tinningvej og udfor Nøragervej. En hævet flade er et langt bump, som sænker hastigheden på trafikken. 

Når stierne er færdige, bliver de registreret som cykelstier. Det vil sige, at kommunen står for vedligeholdelsen, fejer stien, salter og rydder sne.

Husejerens forpligtelser til at rydde fortov bortfalder - der skal dog stadig ryddes til postkassen. 

Fællesstier er en sti for både cykler og gående, hvor begge parter skal tage hensyn til hinanden. Som gående er det bedst at gå i venstre side. 

Interesserede borgere kan skrive sig op til at modtage nyhedsmail om projektet. Du tilmelder dig nyhedsmailen her.

Senest opdateret

07.09.2020
anoh