You are here

Postlister

På de åbne postlister kan du se oplysninger om, hvilke breve og mails kommunen modtager.

Du kan finde postlisten for den forgangne uge på kommunens hjemmeside hver tirsdag.

Åbne postlister giver borgere, pressen og andre interesserede en nem adgang til at følge med i, hvad der sker i kommunen.

Samtidig indfrier åbne postlister et generelt politisk ønske om øget åbenhed med kommunens sager for at være med til at styrke dialogen mellem borgere, pressen, kommunen og politikere.  


Hvad indeholder postlisten?

 • Dokumentets journaliseringsdato (det vil som udgangspunkt være den dato, hvor kommunen har modtaget dokumentet) 
 • Ansvarlig afdeling
 • Dokumentets nummer
 • Afsenderoplysninger
 • Kort beskrivelse af, hvad henvendelsen handler om 


Undtagelser til postlisten

 • Personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger - eksempelvis oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, virksomheders forretningshemmeligheder eller kommunens forretningsmæssige forhold
 • Kommunens interne post - eksempelvis brevveksling mellem kommunens forvaltninger og afdelinger, herunder også skoler og daginstitutioner
 • Sager, der ikke behandles i KMD Sag, for eksempel byggesager med videre
 • Ekstern korrespondance, der ikke vedrører problemstillingen i en sag – for eksempel fastlæggelse af mødetidspunkter eller bekræftelse af modtagelse
 • Rene partipolitiske henvendelser og tilkendegivelser, der ikke indgår i sagsbehandlingen
 • Masseforsendelser og post, som ikke vedrører en konkret sag - for eksempel love, bekendtgørelser, pjecer, tryksager, invitationer, reklamer med videre fremgår heller ikke af postlisten
 • Rutinemæssige sager, for eksempel betaling af regninger mv
 • Klager over ansatte


Høringssvar - offentliggøres sammen med anden information og den aktuelle sag andet sted på www.favrskov.dk


Aktindsigt

Har du spørgsmål angående postlisten, eller ønsker du aktindsigt i et dokument fra postlisten, skal du kontakte sekretariatschefen eller direktøren for den aktuelle forvaltning eller afdeling.

Du kan ikke nødvendigvis få aktindsigt i et dokument på postlisten. Forvaltningen foretager ved alle anmodninger om aktindsigt en konkret vurdering.

Senest opdateret

14.12.2020
tjoh